Znamy wyniki oceny formalnej konkursu grantowego Bliżej Polski. Regranting.

Przedstawiamy Państwa uwadze wyniki oceny formalnej konkursu grantowego Bliżej Polski. Regranting współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w roku 2016.

W ramach konkursu wpłynęło 30 wniosków o dofinansowanie. W wyniku dokonanej oceny formalnej odrzucono trzy oferty z powodu uchybień formalnych, a w przypadku 2 wniosków Oferentów poproszono o dokonanie poprawek lub dostarczenie uzupełnień. Oferty te zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie.

Do oceny merytorycznej przekazano 27 ofert.

Powołując się na pkt 6.8  Regulaminu Konkursu, z przyczyn od nas niezależnych wyniki oceny merytorycznej złożonych w ramach konkursu ofert zostaną ogłoszone  w najbliższym czasie  po rozstrzygnięciu konkursu i zaakceptowaniu wyników przez Kancelarię Senatu RP.

ZOBACZ WYNIKI


Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicągodlo_z podpisem SENAT