Koniec roku szkolnego w Stryju


28 maja 2017 roku w Centrum Kulturalno-Oświatowym im. K. Makuszyńskiego w Stryju odbyło się zakończenie roku szkolnego.

W roku szkolnym 2016/2017 do naszej placówki uczęszczało 180 osób – dzieci i młodzież w wieku od 3 do 18 lat. Na zakończenie roku szkolnego wszyscy uczniowie otrzymali dyplom ukończenia placówki pozaszkolnej na różnych poziomach. Dyrekcja KOC im. K. Makuszyńskiego w Stryju dziękuje bardzo nauczycielom, którzy pracowali z uczniami, a uczniom za dobre osiągnięcia w nauce.

Julia Bojko,
dyrektor KOC im. K. Makuszyńskiego w Stryju