Młodzi artyści w Iwano-Frankiwsku

W Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku od lutego do maja odbywały się zajęcia plastyczne „Młody Artysta”. Organizatorzy zajęć zaprosili do Centrum dzieci 7- i 8-letnie. Ich zamiarem było rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede wszystkim wiary we własne siły oraz zaprezentowanie im różnych [...]
Czytaj więcej

Koniec roku szkolnego w Stryju

28 maja 2017 roku w Centrum Kulturalno-Oświatowym im. K. Makuszyńskiego w Stryju odbyło się zakończenie roku szkolnego. W roku szkolnym 2016/2017 do naszej placówki uczęszczało 180 osób – dzieci i młodzież w wieku od 3 do 18 lat. Na zakończenie roku szkolnego wszyscy uczniowie otrzymali dyplom ukończenia placówki pozaszkolnej na różnych [...]
Czytaj więcej
Skip to content