Młodzi artyści w Iwano-Frankiwsku

W Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku od lutego do maja odbywały się zajęcia plastyczne „Młody Artysta”.

Organizatorzy zajęć zaprosili do Centrum dzieci 7- i 8-letnie. Ich zamiarem było rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede wszystkim wiary we własne siły oraz zaprezentowanie im różnych technik plastycznych. Tematykę dobierano w zależności od aktualnych wydarzeń: świąt i uroczystości polskich, a także polskich legend oraz zainteresowań dzieci.
Uczestnicy uczyli się robić kartki walentynkowe, bożonarodzeniowe, wiosenne biedronki, motyle i kurczaczki, polskie symbole narodowe, wykonywali pisanki za pomocą wosku, kwiaty dla mam i tatów. Przy okazji poznawali różne techniki rysunkowe, rozwijali wyobraźnię i… świetnie się bawili.
Źródło: CKPiDE
Placówka finansowana ze środków Senatu RP w ramach projektu Fundacji WiD „Biało-czerwone ABC”.