Klub Galicyjski jako stałe forum dialogu polsko-ukraińskiego

Klub Galicyjski to przestrzeń, której gospodarzami są środowiska Polaków mieszkających na Ukrainie, w której mogą oni poruszać sprawy ważne zarówno dla Polaków jak i Ukraińców. Klub już obecnie wnosi swój wkład we współczesne życie intelektualne Galicji i całej Ukrainy. Kontynuując od trzech lat tę inicjatywę Fundacja WID chce przyczynić się [...]
Czytaj więcej

Letnia Szkoła Młodzieżowych Animatorów Środowisk Polskich za granicą “JA-LIDER”

Kolejnym etapem młodych liderów polonijnych, którzy przyjechali do Polski w ramach Letniej szkoły młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą „Ja – LIDER” była wizyta w Warszawie, w dniach 28-30 czerwca. Miasto stołeczne przywitało młodą Polonię deszczem, nie zabrakło jednak ciepła i serdeczności wśród jego mieszkańców. Młodzi [...]
Czytaj więcej

Nabór wniosków 2014

[one_half] Informujemy, iż z dniem 10 lipca 2014 rozpoczynamy  II  turę naboru wniosków w ramach I edycji Programu “Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”.  Termin składania wniosków upływa 30 lipca 2014 r. Program “Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” to [...]
Czytaj więcej
Skip to content