Podsumowanie konferencji „Media-Rosja. Nowe zagrożenia propagandowe”

Tak było …. na konferencji „Media-Rosja. Nowe zagrożenia propagandowe”. Gości przywitali – Małgorzata Wójcik, Fundacja Wolność i Demokracja, koordynatorka projektu oraz Piotr Drzewiecki, z-ca Dyrektora Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa WT UKSW, partner projektu. Słowo wstępne wygłosili ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, Dziekan [...]
Czytaj więcej
Skip to content