Bezpieczeństwo w pracy

Jak ważne jest bezpieczeństwo w pracy nie musimy nikogo przekonywać. Pracujemy w określonym środowisku i bardzo często mamy do czynienia z dziećmi i młodzieżą na co dzień.

Dzisiejsze czasy niosą rozmaite zagrożenia, dlatego należy kłaść ogromny nacisk na uwrażliwienie uczniów na zwracanie uwagi na ochronę zdrowia i życia. Z sytuacjami niebezpiecznymi nasi podopieczni mogą spotkać się np. w drodze do i ze szkoły, na ulicy itp., każdy może być świadkiem wypadku, w wyniku którego zagrożone może być czyjeś zdrowie lub życie. W takiej sytuacji należy wiedzieć, jak się zachować, co robić i jak pomagać, aby uratować czyjeś życie.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją BHP oraz udzielania pierwszej pomocy.   

 

Prezentacja BPH oraz udzielenia pierwszej pomocy