Obchody 25-lecia Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Ostrogskiej

16 listopada mieszkańcy Ostroga świętowali jednocześnie trzy jubileusze:

30-lecie odrodzenia parafii rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny,

25-lecie działalności Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Ostrogskiej oraz

25-lecie założenia religijno-społecznego dwumiesięcznika diecezji łuckiej Kościoła Rzymskokatolickiego «Wołanie z Wołynia».

Obchody rozpoczęła uroczystość w Ostrogskiej Szkole Artystycznej dla Dzieci. Po wysłuchaniu hymnów państwowych Polski i Ukrainy zgromadzonych powitał prezes TKP Ziemi Ostrogskiej Włodzimierz Filarowski.  Po słowach powitania odbył się koncert przygotowany przez uczniów sobotniej szkoły języka polskiego działającej przy TKP Ziemi Ostrogskiej. Dodać należy, że rok 2019 dla szkoły również jest jubileuszowy, ponieważ została założona w czerwcu 1999 r.

W koncercie wystąpiły nie tylko dzieci, ale także ich rodzice, a przy niektórych piosenkach z artystami śpiewali wszyscy widzowie, którzy na święto przyszli całymi rodzinami, często reprezentującymi aż trzy pokolenia. Dzieci grały na instrumentach muzycznych, recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Przedstawiły również historię gimnazjum w Ostrogu założonego w 1919 r. przez Polską Macierz Szkolną, które w okresie międzywojennym nazwane było imieniem Marii Konopnickiej.  Przy scenie stały plansze, na których przedstawiono rysunki oraz prace ręczne, przygotowane przez dzieci w ramach specjalnego konkursu z okazji jubileuszu. Jedną ze zwyciężczyń konkursu «Śladami polskiej kultury w Ostrogu» była Inna Hnatiuk, która wystąpiła także podczas koncertu. Również w ramach konkursu Jana Sikorska przedstawiła widzom dzieje 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. gen. Edmunda Różyckiego ilustrując opowieść unikatowymi zdjęciami.

Na zakończenie uroczystości konsul Piotr Matusiak reprezentujący Konsulat Generalny RP w Łucku w imieniu Konsula Generalnego Wiesława Mazura złożył Towarzystwu Kultury Polskiej Ziemi Ostrogskiej życzenia z okazji jubileuszu i przekazał na ręce solenizantów prezent. Członkowie TKP otrzymali również «Śpiewniki pieśni patriotycznych» wydane dla Polonii przez Fundację Wolność i Demokracja dzięki wsparciu Senatu RP.

Tekst i zdjęcia: Anatol OLICH

Więcej informacji  http://monitor-press.com/pl/2-pol/wiadomo-ci/7994-24551.html