Obchody 25-lecia Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Ostrogskiej

16 listopada mieszkańcy Ostroga świętowali jednocześnie trzy jubileusze: 30-lecie odrodzenia parafii rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, 25-lecie działalności Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Ostrogskiej oraz 25-lecie powstania dwumiesięcznika religijno-społecznego rzymskokatolickiej diecezji łuckiej „Wołanie z Wołynia”.

Obchody rozpoczęła uroczystość w Ostrogskiej Szkole Artystycznej dla Dzieci. Po wysłuchaniu hymnów państwowych Polski i Ukrainy zgromadzonych powitał prezes TKP Ziemi Ostrogskiej Włodzimierz Filarowski. Następnie odbył się koncert przygotowany przez uczniów Szkoły Sobotnio-Niedzielnej Języka Polskiego działającej przy TKP Ziemi Ostrogskiej. Dodać należy, że rok 2019 również dla szkoły jest jubileuszowy, ponieważ została założona w czerwcu 1999 roku.

W koncercie wystąpili nie tylko uczniowie, ale także ich rodzice, a do śpiewu niektórych piosenek przyłączali się wszyscy widzowie, którzy na święto przyszli całymi rodzinami, często reprezentującymi aż trzy pokolenia. Młodzież grała na instrumentach muzycznych, recytowała wiersze i śpiewała piosenki. Przedstawiła również historię gimnazjum w Ostrogu założonego w 1919 roku przez Polską Macierz Szkolną, które w okresie międzywojennym nosiło imię Marii Konopnickiej. Przy scenie stały plansze, na których przedstawiono rysunki oraz prace ręczne przygotowane przez uczniów w ramach konkursu „Śladami polskiej kultury w Ostrogu” zorganizowanego z okazji jubileuszu. Jedną z jego zwyciężczyń była Inna Hnatiuk, która wystąpiła także podczas koncertu. Inna konkursowiczka Jana Sikorska przedstawiła dzieje 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. gen. Edmunda Różyckiego, ilustrując opowieść unikatowymi zdjęciami.

Na zakończenie uroczystości konsul Piotr Matusiak reprezentujący Konsulat Generalny RP w Łucku w imieniu konsula generalnego Wiesława Mazura złożył Towarzystwu Kultury Polskiej Ziemi Ostrogskiej życzenia z okazji jubileuszu i przekazał na ręce jubilatów prezent. Członkowie TKP otrzymali również „Śpiewniki pieśni patriotycznych” wydane dla Polonii przez Fundację Wolność i Demokracja dzięki wsparciu Senatu RP.

Tekst i zdjęcia: Anatol Olich

Więcej informacji  http://monitor-press.com/pl/2-pol/wiadomo-ci/7994-24551.html