Promocja Polski poprzez zabawę: gra edukacyjna o wybitnych Polakach XIX wieku

W czwartek 21 listopada członkowie Chrześcijańsko-Demokratycznego Związku Polaków Winnicy na zaproszenie Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia” wzięli udział w projekcie edukacyjnym „Wielcy Polacy dla Polski i świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie” realizowanym przez Fundację Wolność i Demokracja na Ukrainie.

Głównym celem projektu jest promocja Polski, polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz przedstawienie sylwetek wybitnych Polaków, działaczy politycznych, społecznych, ekonomistów i przemysłowców, którzy przyczynili się do rozwoju Polski i rozsławiania jej na świecie.

Podczas gry ekonomicznej uczestnicy wcielili się w rolę przedsiębiorczych Polaków z XIX wieku, pełnych poświęcenia i pasji: Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, Leona Sapiehy, Jana Tadeusza Lubomirskiego, Ignacego Łukasiewicza, Jana Szczepanika, Michała Elwiro Andriollego oraz Franciszka Stefczyka.

W ramach projektu obecni mieli okazję zapoznać się z wystawą „Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku”. Mogli zobaczyć, jak wiele zmieniło się w Polsce po odzyskaniu niepodległości, jak ogromny dokonał się postęp cywilizacyjny.

Projekt jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Grę przeprowadziła trener Maria Kozyrska-Mazur

Wiktoria Bednarska

Zdjęcia: Aleks Mazur