Promocja Polski poprzez zabawę: gra edukacyjna o wybitnych Polakach XIX wieku

W czwartek 21 listopada członkowie Chrześcijańsko-Demokratycznego Związku Polaków Winnicy na zaproszenie Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia” wzięli udział w projekcie edukacyjnym „Wielcy Polacy dla Polski i świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie” realizowanym przez Fundację Wolność i Demokracja na [...]
Czytaj więcej

Obchody 25-lecia Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Ostrogskiej

16 listopada mieszkańcy Ostroga świętowali jednocześnie trzy jubileusze: 30-lecie odrodzenia parafii rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, 25-lecie działalności Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Ostrogskiej oraz 25-lecie powstania dwumiesięcznika religijno-społecznego rzymskokatolickiej diecezji łuckiej „Wołanie z [...]
Czytaj więcej

Bezpieczeństwo w pracy

Jak ważne jest bezpieczeństwo w pracy nie musimy nikogo przekonywać. Pracujemy w określonym środowisku i bardzo często mamy do czynienia z dziećmi i młodzieżą na co dzień. Dzisiejsze czasy niosą rozmaite zagrożenia, dlatego należy kłaść ogromny nacisk na uwrażliwienie uczniów na zwracanie uwagi na ochronę zdrowia i życia. Z sytuacjami [...]
Czytaj więcej
Skip to content