Agata Kornhauser-Duda, Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Gościem Honorowym uroczystości jubileuszowych Polskie Macierzy Szkolnej w Niemczech

Agata Kornhauser-Duda, Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

Gościem Honorowym uroczystości

Honorowego Gościa – wyczekiwanego przez uczestników spotkania z wielkimi emocjami – Panią Agatę Kornhauser-Dudę, Pierwszą Damę Rzeczypospolitej Polskiej,  przywitał w imieniu zebranych Konsul Generalny w Kolonii Jakub Wawrzyniak.

Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się od wręczenia przez ministra Adama Kwiatkowskiego, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, odznaczenia państwowego prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech Ewie Miżejewskiej, która została uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Następnie Pierwsza Dama uroczyście przekazała wybranym reprezentantom naszej organizacji przyznane przez Prezydenta Andrzeja Dudę flagi państwowe Rzeczypospolitej Polskiej.  Józef Malinowski – zasłużony wieloletni działacz i poprzedni prezes PMSz – odebrał flagę RP dla Polskiej Macierzy Szkolnej, uczeń Filip Kulak dla szkoły w Duisburgu, nauczycielka Klaudia Karaszewska – dla placówki w Duisburgu Niederrhein, a ucząca w Hamburgu Agnieszka Beresińska – dla swojej szkoły. Flaga RP dla punktu szkolnego w Paderborn wręczona została nauczycielce Mai Flottmeier, a dla szkoły w Solingen – nauczycielce Izabeli Bonk. Uczennica Martyna Karolewski i nauczycielka Lucyna Kopiczynski odebrały z rąk Pani Prezydentowej flagi RP dla szkół Wuppertal I i II,  natomiast flaga RP dla placówki Wuppertal III trafiła do rąk nauczycielki Anny Skowron. Flagę RP dla grupy certyfikatowej wręczona została uczennicy Natalii Mrozek.

Pani Prezydentowa, w swoim świetnie przygotowanym i znakomicie wygłoszonym wystąpieniu, nawiązującym do motta Jubileuszu 50-lecia „W nas jest Polska”,  w imieniu własnym i męża podziękowała odznaczonej oraz nauczycielom i działaczom  Zarządu PMSZ za wieloletnie krzewienie polskości wśród młodego pokolenia, a także za zaangażowanie w budowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków w Niemczech. W ciepłych słowach podkreśliła również starania rodziców, którzy dbają o zachowanie polskości swoich dzieci  oraz zapewniła o dużym uznaniu za taką postawę.

Ewa Miżejewska,  dziękując za odznaczenie, wyraziła przekonanie, że jego przyznanie to również sygnał dostrzeżenia roli i wartości szkół społecznych w Niemczech. Słowa wdzięczności skierowała do wszystkich, wśród których działa – do uczniów, koleżanek-nauczycielek oraz członków Zarządu Macierzy. Prezes podkreśliła, że order ten należy się tym wszystkim nauczycielom i działaczom Polskiej Macierzy Szkolnej, którzy przez całe półwiecze pracowali dla dobra polonijnego ucznia oraz zabiegali o zachowanie polskich szkół społecznych. Serdecznie podziękowała Pierwszej Damie, iż zechciała zaszczycić swoją obecnością uroczystość Macierzy, bo dzięki temu zapadnie ona w pamięć bardzo wielu uczestników spotkania, zwracając przy okazji uwagę na społeczność Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech.

Obchody jubileuszu były współfinansowane  w  ramach  projektu „W nas jest Polska. Obchody jubileuszu 50-lecia istnienia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech” w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.