Apel Fundacji Wolność i Demokracja w związku z atakami na polską mniejszość narodową na Białorusi

 

Fundacja Wolność i Demokracja stanowczo potępia i wyraża swój sprzeciw wobec opresyjnych działań skierowanych w Panią Andżelikę Borys oraz cały Związek Polaków na Białorusi i mniejszość polską tam zamieszkującą. Apelujemy o natychmiastowe zaprzestanie wrogich działań oraz o poszanowanie prawa do wyrażania swoich poglądów i pielęgnowania swoich tradycji przez mniejszość polską na Białorusi. Zatrzymanie Pani Prezes ZPB, Andżeliki Borys oraz milicyjne najścia w domach członków Związku Polaków na Białorusi są działaniami nieuprawnionymi i godnymi potępienia.

Działalność Związku Polaków na Białorusi ma na celu podtrzymywanie kultury i tradycji polskich, nauczanie języka polskiego i dbanie o polską kulturę wśród mniejszości polskiej na Białorusi. Nie są to działania w żaden sposób godzące w suwerenność i neutralność Białorusi, a wręcz wzmacniają jej społeczeństwo, poprzez budowanie zintegrowanego i wspierającego się środowiska.

Solidaryzujemy się z Polakami na Białorusi, o co prosimy również wszystkich naszych rodaków i przyjaciół na świecie. Prosimy o zwolnienie Pani Prezes Andżeliki Borys z aresztu oraz powrót do relacji wzajemnego szacunku i poszanowania praw mniejszości narodowych.