V Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2020/2021

„W drodze do Niepodległości”. 

Olimpiada Historii Polski to inicjatywa Polskiego Towarzystwa Historycznego organizowana przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski, rozwijanie zainteresowań i umacnianie świadomości historycznej młodzieży oraz wspieranie polskiej tożsamości za granicą.

W dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 1500 uczestników z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Niemiec, Austrii, Holandii, Belgii, Norwegii, Francji i Grecji.

Do V. edycji Olimpiady zgłosiło się 37 Szkolnych Komisji z 17 krajów.

W egzaminie udział wezmą uczestnicy z Austrii, Belgii, Białorusi, Chin, Finlandii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Kanady, Litwy, Niemiec, Norwegii, Rosji, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Ukrainy, Węgier i Wielkiej Brytanii

Laureaci V Olimpiady Historii Polski z indeksami uczelni

III etap V Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą „W drodze do Niepodległości” zakończył się 3 lipca 2021. W trakcie trwających trzy dni egzaminów olimpijczycy− 25 uczniów z Belgii, Ukrainy, Litwy, Białorusi, Niemiec, Kanady, Austrii, Węgier, Hiszpanii i Francji – mierzyli się z zagadnieniami z zakresu historii Polski od średniowiecza po czasy współczesne. W części pisemnej wypełniali test online, w części ustnej w tym samym, zdalnym, trybie odpowiadali na pytania dotyczące wylosowanego tekstu źródłowego oraz z zadeklarowanej przez siebie epoki historycznej, tej samej, którą wybrali w II etapie.

Trzy trzyosobowe komisje złożone z historyków ze szkół wyższych, które pracowały w Warszawie, wyłoniły 12 laureatów i 13 finalistów. Ci pierwsi zdobyli indeksy na polskie uczelnie państwowe: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Opolski oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Wyniki ogłosił przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady dr hab. Andrzej Korytko podczas uroczystej gali 4 lipca. W wydarzeniu przeprowadzonym online wzięło udział ok. 60 osób.

Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą jest inicjatywą Polskiego Towarzystwa Historycznego realizowaną we współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

 

Zakończył się etap okręgowy V Olimpiady Historii Polski

V Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2020/2021 „W drodze do Niepodległości” wchodzi w ostatnią fazę. Przed jej uczestnikami został już ostatni, trzeci, etap.

Egzaminy II etapu odbyły się w dniach 24 kwietnia – 31 maja. Uczniowie, którzy do nich przystąpili – 93 osoby – mieli za zadanie zaprezentować samodzielnie przygotowaną pracę z wybranej przez siebie epoki od średniowiecza po współczesność oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące tematyki pracy. W komisjach egzaminacyjnych zasiadali profesorowie z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Opolskiego oraz dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie.

Ostatecznie spośród 93 uczestników komisje egzaminacyjne wyłoniły 26 osób, które zakwalifikowały się do III etapu – centralnego.

Etap centralny odbędzie się podobnie jak okręgowy online w dniach 1 – 4 lipca. Tak samo jak poprzedni zostanie podzielony na dwie części. W pierwszej, pisemnej, uczniowie będą wypełniali test, w drugiej ustnie odpowiadali na pytania. Najlepsi otrzymają indeksy polskich uniwersytetów państwowych.

Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą jest inicjatywą Polskiego Towarzystwa Historycznego realizowaną we współpracy Fundacji Wolność i Demokracja. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości  167 350,00 zł

WYNIKI II ETAPU V OLIMPIADY HISTORII POLSKI DLA POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ  2020/2021

LISTA KOMISJI SZKOLNYCH

 

ZOBACZ  BIEŻĄCE INFORMACJE

DONATOR:

 

ORGANIZATORZY: 

 

 

 

PARTNERZY: 

 

 

 

 

 

PATRONAT HONOROWY: 

Skip to content