Pomoc represjonowanym

Projekt  pomocy represjonowanym – „Centrum Dokumentacji i Pomocy Ofiarom Represji Politycznych na Białorusi” jest realizowany przez FWiD nieprzerwanie od 2006 roku, przy współpracy z białoruskimi organizacjami działającymi na rzecz obrony praw człowieka. Był to pierwszy na świecie i jedyny tak rozbudowany projekt zakładający bezpośrednią pomoc [...]
Czytaj więcej
Skip to content