Frontpage

[one_half] Fundacja Wolność i Demokracja Fundacja Wolność i Demokracja jest niezależną, ponadpartyjną organizacją pozarządową. Od założenia w 2005 roku Fundacja działa w dwóch zasadniczych obszarach: pomocy Polakom na Wschodzie oraz wspierania przemian demokratycznych na terenach byłego Związku Sowieckiego. Impulsem do powstania Fundacji było [...]
Czytaj więcej

Pomoc represjonowanym

Projekt  pomocy represjonowanym – „Centrum Dokumentacji i Pomocy Ofiarom Represji Politycznych na Białorusi” jest realizowany przez FWiD nieprzerwanie od 2006 roku, przy współpracy z białoruskimi organizacjami działającymi na rzecz obrony praw człowieka. Był to pierwszy na świecie i jedyny tak rozbudowany projekt zakładający bezpośrednią pomoc [...]
Czytaj więcej

Zespół

Robert Czyżewski prezes Zarządu Radosław Poraj-Różecki wiceprezes Zarządu Lilia Luboniewicz sekretarz Zarządu Anna Bordzoł księgowa Agnieszka Bućko koordynator projektów Małgorzata Jastrzębska główna księgowa Maciej Jastrzębski koordynator projektów Katarzyna Kapaon koordynator projektów Łazarz Kapaon koordynator projektów Łukasz Kotowski [...]
Czytaj więcej

TV Biełsat

Telewizja Biełsat to niezależny od białoruskich władz kanał telewizyjny, którego codzienny program powstaje na Białorusi, a emitowany jest drogą satelitarną z Polski. Programy Biełsatu przygotowywane są przez białoruskich dziennikarzy, w całości w ich ojczystym języku. Idea powołania pierwszej niezależnej telewizji na Białorusi zrodziła się w [...]
Czytaj więcej

Sprawozdania

Do pobrania bilanse, sprawozdania merytoryczne oraz Rachunki Zysków i Strat za lata: 2010 Bilans 2010 RZiS 2010 Sprawozdanie 2010 2011 Bilans 2011 RZiS 2011 Sprawozdanie 2011 2012 Bilans 2012 RZiS 2012 Sprawozdanie 2012 2013 Bilans 2013 RZiS 2013 Sprawozdanie 2013 2014 Bilans 2014 Sprawozdanie 2014
Czytaj więcej

Misja

Fundacja Wolność i Demokracja jest niezależną, ponadpartyjną organizacją pozarządową. Od założenia w 2005 roku Fundacja działa w dwóch zasadniczych obszarach: pomocy Polakom na Wschodzie oraz wspierania przemian demokratycznych na terenach byłego Związku Sowieckiego. Impulsem do powstania Fundacji było zamknięcie przez władze białoruskie latem [...]
Czytaj więcej
Skip to content