MAGAZYN POLSKI i GŁOS ZNAD NIEMNA – kolejne numery już dostępne

Kolejne numery MAGAZYNU POLSKI ogólnokrajowego miesięcznika i GŁOSU ZNAD NIEMNA ogólnokrajowego tygodnika  SZ “Związek Polski na Białorusi” są już dostępne w wersji papierowej oraz na stronie www.kresy24.pl MAGAZYN POLSKI założony został w 1992 roku, a od 2005 roku wydawany jest na uchodźtwie Gazety wydawane są w ramach projektu [...]
Czytaj więcej

ECHA POLESIA nr 2 kwartalnika Polaków na Polesiu już dostępny

ECHA POLESIA nr 2 kwartalnika Polaków na Polesiu jest już dostępny w wersji papierowej oraz na stronie www.kresy24.pl W tym numerze w rozdziale Historia naszych małych Ojczyzn odkrywamy karty historii Łunińca i ziemi łuninieckiej. Celem naszym było pokazanie, jak po 123 latach zaborów, po powrotach do Polski niepodległej ponad 2 mln. jej [...]
Czytaj więcej

Walny zjazd członków Federacji Mediów Polskich na Wschodzie

26 września w Belwederze odbył się doroczny zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, w którym wzięli udział polscy dziennikarze z Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy. W trakcie obrad wybrano nowego prezesa, Andrzeja Pisalnika i uchwalono trzy ważne uchwały. Przedstawiciele redakcji polskich gazet, portali, programów radiowych i [...]
Czytaj więcej

Polska Platforma Medialna na Białorusi

Projekt pomocy mediom polskim na Białorusi – „Polska Platforma Medialna na Białorusi”  Fundacja prowadzi od 2006 roku. Dzięki niemu nasi Rodacy zyskują łatwiejszy dostęp do mediów papierowych i elektronicznych w języku polskim. Projekt umożliwia rozwój tych mediów, poprawę jakości i atrakcyjności, a także poszerzenie grona ich odbiorców. Za [...]
Czytaj więcej
Skip to content