Charków

Nazwa podmiotu nauczania 

Szkoła Sobotnio-Niedzielna działająca przy organizacji polonijnej – Stowarzyszeniu Kultury Polskiej w Charkowie


Adres

Stowarzyszenie Kultury Polskiej w Charkowie
ul. Krasnoznamienna 7/9 m.125, Charków, 61002


Data założenia

1996 rok


Liczba uczniów i nauczycieli

258 uczniów i 7 nauczycieli


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania

Liczba godzin akademickich  w tygodniu 116.

Liczba grup nauczania języka polskiego 24.

W roku szkolnym 2014/2015 w szkole uczą się wśród innych 60 studentów szkol wyższych Charkowa, 8 lekarze, 9 naukowców. 70% uczniów to młodzież w wieku do 30 lat.

Nauczyciele prowadzą zajęcia lektoratowe według najnowszych metod nauczania języków obcych, dla tego uczniowie co roku  z powodzeniem podejmują studia na polskich uczelniach, uczestniczą w programach stypendialnych dla studentów  Europy Wschodniej (Program Kirklanda,  XI Wschodnia Szkoła Zimowa, Konkurs im. J. Giedroycia na prace licencjackie i magisterskie), zdają egzaminy certyfikatowe, pozytywnie przechodzą rozmowy na Kartę Polaka.

Po zakończeniu roku szkolnego 2013/2014 ponad 50 absolwentów podjęło naukę w polskich szkołach wyższych.

Na zajęciach uczniowie nie tylko uczą język polski, ale i zapoznają się z polskimi tradycjami, kulturą, geografią i historią. Wszyscy aktywnie uczestniczą  w działalności Stowarzyszenia na rzecz promocji polskiej kultury zarówno w środowisku lokalnym, jak  i miejskim.

Nauczyciele prowadzą lekcje okolicznościowe i rocznicowe, organizują dyktanda i konkursy wiedzy o Polsce. W roku  szkolnym 2014/2015 uczniowie szkoły w Konkursie recytatorskim im. A. Mickiewicza “Kresy” zdobyli dwa trzecie miejsca w różnych kategoriach wiekowych. Jeden z  uczniów otrzymał wyróżnienie w  konkursie im. Jerzego Giedroycia na najlepsze prace magisterską.

Uczniowie piszą sami  wiele artykułów do polskojęzycznego pisma “Polonia Charkowa”, dokumentując w ten sposób ważne w środowisku polonijnym wydarzenia. Pozwala im to na doskonalenie języka. W I Ogólnoukraińskim Dyktandzie Języka Polskiego wzięło udział 30 osób.

image002