Dni Kultury Polskiej w Iwano – Frankiwsku

Świętujemy Dzień Niepodległości Polski w Iwano-Frankiwskiej Ogólnokształcącej szkole nr 3.

“Pociąg do Wolności” pod tym tytułem odbyła się 11 listopada uroczysta akademia, która zapoczątkowała  Dni Kultury Polskiej w szkole.

Szkoła Ogólnokształcąca nr 3 w Iwano – Frankiwsku jest wspierana przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach realizacji projektu ” Biało-czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie” współfinansowanego w ramach opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą