I etap III Olimpiady Historii Polski 2018/2019

24 listopada 2018 r. o godz. 11 odbędzie się I etap III Olimpiady Historii Polski na Wschodzie.

Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej (od 15 do 17 roku życia) zamieszkałej i uczącej się za granicą Polski.
Na I etap Olimpiady Historii Polski zapraszamy do 11 miast Ukrainy: Charkowa, Chmielnickiego, Iwano-Frankiwska, Kijowa, Lwowa, Łucka, Odessy, Równego, Winnicy, Żytomierza, Kropywnyckiego  oraz we wskazane miejsce młodzież z Białorusi.
Nagrodą główną dla laureatów III Olimpiady będą indeksy na polskie uniwersytety państwowe. W tej edycji do wyboru będą indeksy Uniwersytetu Jagiellońskiego, UMCS, Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dodatkowo dla uczestników III etapu przewidziane są nagrody rzeczowe, w tym kilkudniowy pobyt w Polsce.
Udział w Olimpiadzie jest nie tylko okazją do rozwijania zainteresowań historycznych oraz pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu historii Polski, ale przede wszystkim do lepszego poznania historii Polski jak również kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości w kraju zamieszkania.
Olimpiada Historii Polski na Wschodzie organizowana jest zgodnie z polskimi aktami prawnymi, w tym z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125 z późniejszymi zmianami). Organizatorami Olimpiady jest Fundacja Wolność i Demokracja oraz Polskie Towarzystwo Historyczne.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Fundacji.

KOMISJE EGZAMINACYJNE I etapu III OLIMPIADY HISTORII POLSKI NA UKRAINIE

LISTA ORGANIZATORÓW LOKALNYCH I etapu III OLIMPIADY HISTORII POLSKI 

Regulamin III Olimpiady Historii Polski na Wschodzie

Lp. Miasto Organizator Organizator Tel. org.
1. Chmielnicki Polska Szkoła Sobotnia przy Chmielnickim Oddziale Zjednoczenia Nauczycieli polskich na Ukrainie Uniwersytet Chmielnicki ul. Instytucka 11 kampus 4. 380 679 888 017
2. Kijów Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie – Dom Polski w Kijowie Szkoła nr 92, ul. Tarasiwska 11, 380 964 376 888
3. Lwów Szkoła Ogólnokształcąca nr 3 im. Marii Magdaleny we Lwowie Ogólnokształcąca Szkoła nr 3 im. Marii Magdaleny we Lwowie +380 67 725 0598
4. Łuck Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. E. Felińskiej, ul. Kryłowa 5/7, Łuck  Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. E. Felińskiej, ul. Kryłowa 5/7, w Łucku  +38 67 709 2949
5. Równe Rówieńska organizacja obwodowa Centrum Kulturalno-Oświatowe im. Tadeusza Czackiego INFO HUB ul.Słowackiego 3a Równe  380679110687
6. Iwano-Frankiwsk Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego znajdującym się przy  ul. Strzelców Siczowych 56, 76 018  380 342725747 380 671971796
7. Winnica Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia” Szkoła-Liceum Nr 7, Goradeckiego 21, Winnca 380 674 315 411
8. Charków Stowarzyszenie Kultury Polskiej w Charkowie Dom Polonii ul. Krasnoznajemnaja 7/9 Charków 38 050 964 67 36 | Józefa Czernijenko
9. Żytomierz Szkoła Wiedzy o Polsce przy ZOMPO Związek Szlachty Polskiej w Żytomierzu Obwodowa Biblioteka w Żytomierzu. 380 977 933 081
10. Odessa Szkoła Sobotnio-Niedzielna przy Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie Wydział Historyczny Uniwerstetu im. Miecznikowa w Odessa tel.+380487261771 tel.+380675196145
11. Kropywnycki Polska Szkoła Sobotnia przy Stowarzyszeniu „POLONIA” im. K. Szymanowskiego w Kropywnyckim Centrum Rozwoju Kultur Mniejszości Narodowych “Wspólna Rodzina”
ul. Mychailiwska, 53
tel. +38052227172 tel.+380504575344

Olimpiada organizowana jest w ramach projektu Fundacji WiD „Biało-czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie” współfinansowanego przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.