II Konkurs Poezji Patriotycznej w Chmielnickim

10 listopada 2019 roku z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w dawnym Płoskirowie, w Bibliotece Obwodowej dla Dzieci im. T. Szewczenki, odbył się Konkurs Poezji Patriotycznej „Moja Ojczyzna”, zorganizowany w ramach projektu Dla Niepodległości. Recytatorzy – dzieci i młodzież uczący się języka polskiego w Chmielnickim – zostali podzieleni na dwie kategorie wiekowe: 6-11 lat oraz 12-17 lat . Każdy uczestnik przygotował do recytacji jeden utwór poetycki w języku polskim o tematyce patriotycznej.

Po krótkim wprowadzeniu zaczęły się przesłuchania. Komisja konkursowa pracowała w składzie: p. Walentyna Czornous, dyrektor Biblioteki Obwodowej dla Dzieci im. T. Szewczenki, p. Inna Bilan, nauczycielka języka polskiego w szkole nr 25, p. Dmytro Gabinet, dyrektor Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego UMCS w Chmielnickim, jego zastępca p. Natalia Titowa oraz p. Radymir Milar, dyrektor Centrum Artystycznego „Straże dziedzictwa”. Członkowie komisji, oceniając wykonawców, brali pod uwagę dobór repertuaru, opanowanie pamięciowe tekstu, zaangażowanie emocjonalne, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny.

Uczestnicy recytowali utwory znanych polskich poetów. Po wysłuchaniu pięknych recytacji w wykonaniu wszystkich deklamatorów komisja miała niełatwe zadanie wybrać najlepszych. Ostatecznie po długiej naradzie przyznała następujące lokaty:

W kategorii dzieci 6-11 lat
I miejsce – Anastazja Goriaczok, lat 10,
II miejsce – Krystyna Bełkot, lat 10,
III miejsce – Sofia Gryzowska, lat 10.
W kategorii młodzież 12-17 lat
I miejsce – Tetiana Derechowska, lat 14,
II miejsce – Sofia Maksymenko, lat 15,
III miejsce – Anna Iwanowa, lat 13.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe, dyplomy oraz prezenty. Członkowie jury również dostali symboliczne podarunki. Po zamknięciu konkursu laureaci udali się pod pomnik Anioła Smutku, by złożyć kwiaty oraz zapalić znicze w intencji Polaków – ofiar reżymu stalinowskiego.
Projekt został współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą i zrealizowany za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.
 Autor: Irena Letawina-Medlakowska