II edycja konkursu Poezji Patriotycznej w dawnym Płoskirowie.

10 listopada roku na cześć 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w dawnym Płoskirowie w obwodowej bibliotece dla dzieci im.T. Szewczenki , odbył się Konkurs poezji patriotycznej „Moja Ojczyzna” organizowany w ramach projektu DLA NIEPODLEGŁOŚCI .
Uczestnicy konkursu podzieleni byli na dwie kategorie wiekowe: wykonawcy 6-11 lat oraz 12-17 lat . Każdy uczestnik przygotował do recytacji jeden utwór poetycki w języku polskim o tematyce patriotycznej. W konkursie wzięły udział dzieci uczące się języka polskiego w m.Chmielnicki.
Po krótkim wprowadzeniu zaczęły się przesłuchania. Komisja konkursowa pracowała w składzie: p.Walentyna Czornous – dyrektor biblioteki im.T Szewczenki , p. Inna Bilan- nauczycielka języka polskiego w szkole №25 oraz p.Dmytro Gabinet – dyrektor centrum rekrutacyjnego UMCS w m.Chmielnckim z zastępcą p.Natalią Titową oraz p. Radymir Milar dyrektor centrum artystycznego „Straże dziedzictwa” . Członkowie komisji oceniając wykonania brali pod uwagę dobór repertuaru, opanowanie pamięciowe tekstu, zaangażowanie emocjonalne, dykcja oraz ogólny wyraz artystyczny.
Dzieci recytowały utwory znanych polskich poetów. Po wysłuchaniu pięknych recytacji wszystkich uczestników konkursu, komisja musiała podjąć trudną decyzję i nagrodzić najlepszych. Po długiej naradzie przyznała następujące miejsca:
W kategorii dzieci 6-11 lat
I miejsce- Anastazja Goriaczok 10 lat.
II miejsce –Krystyna Bełkot 10 lat.
III miejsce – Sofia Gryzowska10 lat
W kategorii dzieci 12-17 lat
I miejsce- Tetiana Derechowska 14 lat
II miejsce –Sofia Maksymenko 15 lat
III miejsce – Anna Iwanowa 13 lat
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe , dyplomy oraz prezenty pamiątkowe , również członkowie jury otrzymali sumboliczne podarunki .Po zamknięciu konkursu laureaci udali się do pomnika Anioł Smutku, aby złożyć kwiaty oraz zapalić znicza dla tych Polaków, którzy polegli ofiarami stalinowskiego reżymu.
Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą, realizowany za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.
 Autor: Irena Letawina – Medlakowska