Indywidualne staże dla nauczycieli języka polskiego

W dniach 21-25 listopada 2018 roku grupa nauczycieli języka polskiego odbyła w Warszawie indywidualne staże przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli języka polskiego zorganizowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach projektu „Doskonalenie zarządzania oświatą w ramach wizyty studyjnej w Polsce oraz doskonalenie językowo-przedmiotowo-metodyczne w ramach indywidualnych staży dla nauczycieli języka polskiego”.
15-osobowy zespół nauczycieli polonistów miał możliwość odbyć staż językowy i warsztatowy w warszawskich placówkach szkolnych, m.in. w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 4 im. Batalionu AK „Parasol”.

    

Projekt „Doskonalenie zarządzania oświatą w ramach wizyty studyjnej w Polsce oraz doskonalenie językowo-przedmiotowo-metodyczne w ramach indywidualnych staży dla nauczycieli języka polskiego” jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej