GALA KONKURSU „Pamięć i Niepodległość”

DLA NIEPODLEGŁOŚCI – to jest projekt trwający już kilka miesięcy, który promuje świętowanie na Ukrainie 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę i aktywizuje włączanie się w obchody: uczniów, młodzieży, nauczycieli, rodziców i dziadków, oraz lokalnych środowisk polonijnych, a także upowszechnienie pamięci o przeszłości i teraźniejszości Polski.

Konkurs „Pamięć i Niepodległość” i cały projekt “DLA NIEPODLEGŁOŚCI” jest współfinansowany w ramach opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja. Organizatorem lokalnym jest Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia”.

Na finał konkursu przybyli uczestnicy z Berdyczowa, Żytomierza, Kropywnyckiego, Żmerynki i oczywiście z Winnicy.

Obecna była pani Konsul Joanna Szeliga, która na powitanie wszystkich uczestników konkursu podkreśliła, jak ważna jest pamięć dla młodego pokolenia, jak ważne jest nauczanie języka polskiego, ponieważ pielęgnując język ojczysty, dbając i kultywując polskie tradycje potwierdzamy swoją tożsamość. Świętując razem tę piękną rocznicę, działając razem kierujemy nasze życie na wspólne dobro, a to sprawi że będziemy świętować 200. lecie, 300. lecie  i  500. lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

Razem odśpiewaliśmy na rozpoczęcie spotkania Hymn Narodowy, dzieci i młodzież recytowały wiersze o tematyce niepodległościowej, Zespół muzyki dawnej przedstawił utwór „Cantio Polonica”, słuchaliśmy utworów Fryderyka Chopina w wykonaniu kwartetu smyczkowego „Tetra”, dzieci polskiego pochodzenia z Winnickiej Dziecięcej Szkoły Muzycznej Nr 1 zagrały utwory Chopina.

Uczniowie w rozmowie z najstarszymi członkami rodziny opisywali wspomnienia rodzinne z okresu walki o niepodległość, losy rodzin, wspomnienia z czasów wysyłki do Kazachstanu i Syberii, przebywania bliskich w więzieniach i tragedie rozstrzałów, wspomnienia dawnych obchodów niepodległości, polskie tradycje z tamtych czasów oraz własne sposoby na pielęgnowanie polskości. Pytania podane w zeszycie wsparły dzieci i młodzież w sformułowaniu pytań i przeprowadzeniu wywiadu, z drugiej strony – w zeszycie niepodległościowym było dużo miejsca na zdjęcia i dokumenty rodzinne uczestników projektu. W ten sposób udało się dotrzeć do rodzinnych archiwów, które pozwolą wydobyć ciekawe wspomnienia i relacje. Ważnym aspektem konkursu było zaangażowanie dzieci i młodzieży do podjęcia trudu spisywania wspomnień dziadków/pradziadków – relacji które są cenne i niestety, ze względu na wiek, uchwytne w bardzo krótkim czasie. Zwycięskie prace zostaną wydane w formie albumu.

Dziękujemy za piękne nagrody Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej, Fundacji Wolność i Demokracja, Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy, Instytutowi Pamięci Narodowej oraz programowi „Niepodległa”.

Dobrze, że jesteśmy dziś wszyscy razem pod biało-czerwonymi sztandarami w to wielkie święto wolnej, niepodległej Polski. Nie ważne jest to, co nas dzieli – lecz to, co łączy nas pod biało-czerwoną flagą, bo w każdym z nas jest miłość do ojczyzny i życzymy, by Pan Bóg zawsze miał naszą ojczyznę w swojej opiece.

Na zakończenie wspólne śpiewaliśmy hymn „Boże coś Polskę”.

Po pięknym koncercie, wręczeniu nagród i dyplomów zwycięzcom i uczestnikom konkursu zrobiliśmy wspólne zdjęcie, a następnie był świąteczny poczęstunek.

Dziękujemy za tę piękną uroczystość, tylko w ten sposób możemy oddać hołd tym, którym zawdzięczamy wolną, niepodległą Polskę.