DLA NIEPODLEGŁOŚCI

Projekt jest spójną ofertą obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Głównym celem zadania jest aktywne włączenie uczniów, młodzieży, nauczycieli, rodziców i dziadków do promocji 100.rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz aktywizacja różnych środowisk pokoleniowych i zawodowych w celu podjęcia próby centralizacji uroczystości Niepodległościowych.

W ramach projektu:

 placówki oświatowe na Ukrainie podejmą się realizacji działania
pt. “Niepodległość i Pamięć”
.
Uczniowie w rozmowie z najstarszymi członkami rodziny opiszą na podstawie zeszytu opracowanego przez ekspertów, wspomnienia rodzinne z okresu walki o niepodległość, wspomnienia dawnych obchodów niepodległości, polskie tradycje z tamtych czasów
oraz własne sposoby na pielęgnowanie polskości.

Zwycięskie prace zostaną wydane w formie albumu i nagrodzone. Ważnym aspektem konkursu jest zaangażowanie dzieci i młodzieży do podjęcia trudu spisywania wspomnień dziadków/pradziadków – relacji które są cenne i niestety, ze względu na wiek, uchwytne w bardzo krótkim czasie.
Pytania podane w zeszycie wesprą dzieci/młodzież w sformułowaniu pytań i przeprowadzeniu wywiadu, z drugiej strony – formuła zeszytu niepodległościowego pozostaje otwarta na inicjatywy uczestników projektu. W ten sposób chcielibyśmy  dotrzeć do rodzinnych archiwów, które pozwolą wydobyć ciekawe wspomnienia i relacje.

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ

Regulamin Konkursu Niepodległość i Pamięć

Drugim komponentem projektu jest organizacja przez organizacje polonijne na Ukrainie uroczystości poświęconych obchodom 100.rocznicy odzyskania Niepodległości Polski.
Korzystając z tej okazji chcielibyśmy zaproponować organizacjom wyjście z uroczystością niepodległościową “na zewnątrz” angażując nie tylko aktywnych członków, ale również lokalną społeczność. Ponadto, chcielibyśmy  przedstawić polskie tradycje obchodów niepodległościowych, takie jak wspólne śpiewanie, kotyliony, rogale Świętomarcińskie.
W tym celu w 35 miastach zostanie zaaranżowane miejsce – na wzór kiermaszowego stoiska, w którym uczestnicy, przechodnie będą mogli otrzymać kotylion biało-czerwony,  poczęstować się rogalem Świętomarcińskim oraz włączyć do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych.

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ

 

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości, współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.