Jezus zmartwychwstał! Alleluja!

imagesNaszym Współpracownikom, Przyjaciołom i wszystkim Polakom mieszkającym za naszą wschodnią granicą życzymy, aby w Waszych sercach i Rodzinach zagościła radość i spokój płynące z Tajemnicy Zmartwychwstania.

Zarząd i Pracownicy Fundacji Wolność i Demokracja.

kartka_2016_WID (1)