Jezus zmartwychwstał! Alleluja!

Naszym Współpracownikom, Przyjaciołom i wszystkim Polakom mieszkającym za naszą wschodnią granicą życzymy, aby w Waszych sercach i Rodzinach zagościła radość i spokój płynące z Tajemnicy Zmartwychwstania. Zarząd i Pracownicy Fundacji Wolność i Demokracja. kartka_2016_WID (1)
Czytaj więcej
Skip to content