Kolejna lekcja w ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” z tematem “Naftowa Niepodległość” odbyła się z uczniami z Odessy i Browarów

W dniu 19.07.2022 w ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” odbyła się kolejna lekcja z cyklu “Naftowa niepodległość”. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. W lekcji brały udział dwie organizacje zrzeszające Polaków, jedna z Odessy i jedna z Browarów. Osiemnastu uczestników zgromadziło się aby brać udział w lekcji zdalnie.

Lekcja rozpoczęła się od powitania uczestników i zaprezentowania założeń projektowych. Do realizacji wybrany został scenariusz zaawansowany, dla starszych odbiorców. Skupia się on na życiu Łukasiewicza na tle historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem walki o niepodległość. Uczestnicy pracowali na mapach tematycznych, przedstawiających m.in. zabory. Omówione zostały także kolejne powstania. Wykorzystano ponadto Google Maps. Temat powiązany został także z innym bohaterem 2022 roku – Józefem Wybickim, twórcą polskiego hymnu narodowego. Postać ta została przywołana w sytuacji gdy uczestnicy wskazywali na walkę polskich oddziałów na obczyźnie (Legiony Polskie we Włoszech) podając przykład działań na rzecz odzyskania niepodległości. Wykorzystano burze mózgów do stworzenia listy działań, jakie narodów  niewoli może podejmować na rzecz walki o wolność. Łukasiewicz został przedstawiony z perspektywy zarówno wynalazcy, przedsiębiorcy, filantropa, jak i patrioty. Dyskutowano także o tym, czy może być obecnie uważany za wzór do naśladowania i nazywany bohaterem. Uczestnicy zgadzali się z tym stanowiskiem.