Odbyła się kolejna lekcja żywej historii w ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” z uczestnictwem uczniów z Ukrainy

W ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” odbyła się kolejna lekcja z cyklu “Naftowa niepodległość”, dnia 19.07.2022. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. W lekcji uczestniczyło 21 uczniów z dwóch organizacji polonijnych z Ukrainie. Zgromadziła się młodzież z obwodowej organizacji społecznej “Studencki Klub Polski” i z szkoły sobotnio – niedzielnej im. Jana Pawła II przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (oddział w Czerwonogradzie). Słuchacze połączyli się zdalnie za pośrednictwem platformy ZOOM.

Lekcja poświęcona była wpływowi Łukasiewicza i jego następców na rozwój ziem polskich (a zwłaszcza Galicji) w XIX wieku. Aby temat był lepiej przyswojony przez młodych odbiorców odwoływaliśmy się do naturalnych i oczywistych potrzeb każdego człowieka – światła i ciepła. Korzystając z metody burzy mózgów prowadziliśmy rozmowę z uczestnikami na temat tego, z jakimi problemami mierzył się człowiek pierwotny przed opanowaniem umiejętności podtrzymywania i krzesania ognia. Ta sama metoda posłużyła nam w trakcie dyskusji o wadach świec (najpowszechniejszego nośnika światła do XIX wieku) oraz roli aptek w wielkich odkryciach epoki przemysłowej. Opierając się na stworzonej Mapie Google zaprezentowaliśmy sylwetkę Ignacego Łukasiewicza, związanego z miejscami znajdującymi się dziś zarówno na terenie Polski, jak i Ukrainy. Korzystając z możliwości rysowania w aplikacji ZOOM szkicowaliśmy zalety skonstruowanej przez niego lampy naftowej. Jego praca w pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej zilustrowana została fragmentem filmu “Aż poleje się krew”. Spotkanie zakończyliśmy podsumowaniem dotyczącym tego, co w XXI wieku zawdzięczamy pracy Łukasiewicza. Uczestnicy bez problemu wskazali, że chodzi o naftę jako paliwo napędowe samochodów.