Uczniowie z Ukrainy uczestniczyli w lekcjach żywej historii “Naftowa Niepodległość”

W dniu 19. lipca 2022 odbyła się kolejna lekcja z cyklu “Naftowa niepodległość” w ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja“. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. W lekcji uczestniczyli uczniowie z organizacji polonijnych z Szkoły wiedzy o Polsce przy OS Związek Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie i Stowarzyszenia Polaków z Mikołajowa. W zajęciach uczestniczyło 19 uczniów, którzy połączyły się zdalnie za pośrednictwem ZOOM.

W pierwszej części lekcji przedstawiliśmy uczestnikom cel spotkania i tegoroczną rocznicę, która jest pretekstem do poznania postaci Łukasiewicza. Zaprezentowana została nazwa projektu, jego organizator oraz źródło dofinansowania. Wybrany został scenariusz dla młodszych, w którym skupiliśmy się na problemie światła – tego jak ludzie radzili sobie z jego brakiem, oraz jak wielkiego odkrycia w tej dziedzinie dokonał polski wynalazca. Kilkukrotnie podczas lekcji korzystaliśmy z metody burzy mózgów. Zadawaliśmy pytania dotyczące m.in. wyzwań człowieka pierwotnego, który nie ujarzmił jeszcze ognia, sposobów wykorzystywania ognia oraz wad pierwotnych nośników światła (np. świec). Metodę tą wspierały wyświetlane grafiki, w tym obrazy przedstawiające np. wnętrza dawnych domów oświetlane pojedynczymi świecami. W drugiej części lekcji przedstawiliśmy postać Ignacego Łukasiewicza. Miejsca z nim związane wskazaliśmy na mapie Google. Omówiona została rola apteki w jego odkryciach oraz prześledziliśmy historię jego pierwszych kontraktów. Skupiliśmy się na dokonaniach Łukasiewicza (destylacja ropy oraz konstrukcja lampy naftowej) w kontekście wpływu na rozwój ziem polskich.  W związku z pochodzeniem odbiorców sporo miejsca poświęciliśmy także zagłębiem naftowym eksploatowanym przez polskich inżynierów położonym na terenie obecnej Ukrainie. Aby zilustrować ich ryzykowną pracę wyświetliliśmy fragment filmu “Aż poleje się krew”.