Odbyła się pierwsza lekcja żywej historii w ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” o temacie “Naftowa niepodległość” z uczestnictwem młodzieży z Ukrainy

W ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” odbyła się pierwsza lekcja z cyklu “Naftowa niepodległość“, dnia 19.07.2022. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.W lekcji uczestniczyło 22 uczniów z organizacji polonijnych w Ukrainie, z Towarzystwa Kultury Polskiej im. Władysława Jagiełły i Kulturalno-Oświatowego Centrum Polskiej Mniejszości Narodowej.

Lekcja rozpoczęła się od przywitania, powitania uczestników oraz poinformowania ich o celu spotkania. Przedstawiony został projekt, organizator oraz źródła jego finansowania. Ze względu na wiek uczestników realizowany był scenariusz dla młodszych. Skupia on się na wpływie dokonań Ignacego Łukasiewicza na komfort i bezpieczeństwo życia naszych przodków w XIX wieku oraz jego patriotycznych postawach. Na początku lekcja odbyła się dyskusja z uczestnikami na temat problemów i ograniczeń człowieka pierwotnego, ze szczególnym uwzględnieniem światła i ciepła. Uczestnicy wymyślali następnie zastosowania ognia w życiu naszych dalekich przodków. Ta burza mózgów pozwoliła nam płynnie omówić historię kolejnych wynalazków świetlnych – od ogniska, przez lampki olejne po świeczki. Kolejna burza mózgów poświęcona była wadom świec. Dzięki temu uczestnicy lepiej zrozumieli ludzką potrzebę tworzenia nowych konstrukcji oświetleniowych w kontekście XIX-wiecznej rewolucji przemysłowej. W tym miejscu rozpoczęła się opowieść o Ignacym Łukasiewiczu. W przybliżeniu jego życiorysu posłużyła nam autorska mapa Google, na której oznaczone są miejsca związane z jego życiorysem (na terenie współczesnej Polski i Ukrainy). Korzystając z narzędzia rysowania w programie ZOOM zilustrowane zostały najważniejsze zalety łukasiewiczowej lampy naftowej.  Do omówienia funkcjonowania kopalni ropy naftowej posłużyliśmy się fragmentem filmu “Aż poleje się krew”. Spotkanie zakończyliśmy podsumowaniem dotyczącym wpływu Łukasiewicza na rozwój gospodarczy ziem polskich oraz wskazaniem na znaczenie jego odkryć dla nas w XXI wieku (paliwo).