Kolejna lekcja w ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” z tematem “Romantyczna Niepodległa” odbyła się z uczniami z Tarnopola i Iwano-Frankiwska

W ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” odbyła się kolejna lekcja z cyklu “Romantyczna Niepodległa“, dnia 04.08.2022. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. W lekcji uczestniczyło 20 uczniów z organizacji polonijnych z Tarnopola i Iwano-Frankiwska, którzy połączyły się zdalnie za pośrednictwem Zoom.

Pierwszym punktem spotkania było przedstawienie założeń projektowych, źródeł finansowania oraz przedstawienie się prowadzących. Lekcje urozmaiciliśmy o wirtualny spacer po Lwowie z wykorzystaniem Google Street View. Jego celem było odwiedzenie dwóch miejsc związanych z tematem lekcji – pomników Szewczenki i Mickiewicza znajdujących się bardzo blisko siebie. Następnie rozpoczęła się zabawa z wykorzystaniem skojarzeń (obrazy, kadry z filmów) mająca na celu stworzenie listy elementów kultury, które dziś zawdzięczamy romantykom. Odwołaliśmy się więc do filmów grozy, fantasy, komedii romantycznych i popularności podróżniczych vlogerów. Tropy te poruszane były bowiem przez artystów XIX wieku. W tej części zaprezentowaliśmy też fragment zarejestrowanego przedstawienia “Dziadów” aby omówić charakterystyczny nastrój grozy i tajemniczości. Dużo miejsca poświęcono przedstawieniu losów Polski i Polaków w XIX wieku. Wykorzystaliśmy także okazji by powiązać Rok Romantyzmu Polskiego z Rokiem Józefa Wybickiego. Romantyczna epopeja walk o wolność rozpoczęła się bowiem w szeregach Legionów Polskich, które pomagał formować właśnie Wybicki. Spontanicznie uczestnicy wykonali hymn Polski, którego autorem jest właśnie Wybicki. Podczas omawiania czynów polskich żołnierzy w 1812 roku zaprezentowana fragment ekranizacji “Pana Tadeusza”. Następnie odczytane zostały fragmenty najsłynniejszych utworów romantyków poświęconych walce o niepodległość (m.in. “Dziady”, ‘Reduta Ordona”, “Z dymem pożarów”).