Uczniowie z Żytomierza i Szepetówki uczestniczyli w lekcjach żywej historii “Naftowa Niepodległość”

W dniu 03. sierpnia 2022 odbyła się kolejna lekcja z cyklu “Naftowa niepodległość” w ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja“. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. W lekcji uczestniczyli uczniowie z organizacji ukraińskich, z szkoły wiedzy o Polsce przy OS Związek Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie i z sobotnio-niedzielnej szkoły przy szepetowskim oddziale Związku Polaków na Ukrainie. W zajęciach uczestniczyło 17 uczniów, którzy połączyły się zdalnie za pośrednictwem Zoom.

Lekcja rozpoczęła się od przywitania, powitania uczestników oraz poinformowania ich o celu spotkania. Przedstawiony został projekt, organizator oraz źródła jego finansowania. Początek lekcji poświęcony został na przedstawienie projektu, jego organizatora i dofinansowania. Po przywitaniu się zaprezentowano prezentację poświęconą znaczeniu odkrycia Ignacego Łukasiewicza. Aby lepiej zrozumieć jego doniosłość uczestnicy wzięli udział w burzy mózgów poświęconej problemom człowieka pierwotnego, w tym jego ograniczeniom związanym z brakiem światła i ciepła. Następnie przeanalizowane zostały kolejne kroki milowe człowieka w zakresie światła (ognisko, lampa oliwna, świeca). Ze względu na pochodzenie uczestników (Ukraina) nacisk położyliśmy na działania Łukasiewicza na ziemiach obu państw – Polski i Ukrainy. Dlatego też często wykorzystywana była Mapa Google. Łukasiewicz został przedstawiony z perspektywy zarówno wynalazcy, przedsiębiorcy, filantropa, jak i patrioty. Dyskutowano także o tym, czy może być obecnie uważany za wzór do naśladowania i nazywany bohaterem. Uczestnicy zgadzali się z tym stanowiskiem.