Kolejna lekcja w ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” z tematem “Naftowa Niepodległość” odbyła się z uczniami z Tarnopola i Iwano-Frankiwska

W ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” odbyła się kolejna lekcja z cyklu “Naftowa niepodległość“, dnia 03.08.2022. W lekcji uczestniczyło 20 uczniów z organizacji polonijnych z Tarnopola i Iwano-Frankiwska, którzy połączyły się zdalnie za pośrednictwem Zoom.

W lekcji wzięli udział młodsi uczestnicy w wieku ok. 8-9 lat. W związku z tym dostosowano do ich percepcji treść spotkania. Więcej miejsca poświęcono ciekawostkom dotyczącym historii wykorzystania przez człowieka światła i ognia. Uczestnicy chętnie odpowiadali na pytania i opisywali przedstawione grafiki. Częściej wykorzystywano też wirtualne spacery, w tym za pomocą Google Street View oraz Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce. Szczególnie interesująca rozmowa wywiązała się podczas omawiania sposobów wydobycia ropy naftowej w czasach Ignacego Łukasiewicza. Zainteresowanie wzbudziła także konstrukcja lampy naftowej, która dzięki możliwość tworzenia rysunków i notatek online, została szczegółowo omówiona. Uczestnicy poznali więc dokonania Łukasiewicza i dowiedzieli się dlaczego w 200. rocznice jego śmierci warto o nim pamiętać.