Uczniowie z Żytomierza uczestniczyli w lekcjach żywej historii “Naftowa Niepodległość”

W dniu 03. sierpnia 2022 odbyła się kolejna lekcja z cyklu “Naftowa niepodległość” w ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” . Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. W lekcji uczestniczyli uczniowie z organizacji polonijnych z ośrodka Kultury i Tradycji Polskich w Żytomierzu i organizacji społecznej “Studencki Klub Polski”. W zajęciach uczestniczyło 20 uczniów, którzy połączyły się zdalnie za pośrednictwem ZOOM.

Zgromadzonym na zajęciach przedstawiony został tytuł projektu oraz temat lekcji. Ta zaś rozpoczęła się od dyskusji i burzy mózgów poświęconej znaczeniu światła i ciepła w historii człowieka. Następnie uczestnicy oceniali kolejne wynalazki źródeł światła – ogniska, lampki olejne, świeczki. Na tle przywołanych problemów i bolączek została ukazana praca Łukasiewicza. Aby wzbudzić większe zainteresowanie uczestników z Ukrainy więcej czasu poświęcono jego lwowskiemu okresowi życia. Wykorzystując Google Street View odszukaliśmy miejsca z nim związane (m.in. Aptekę pod Złotą Gwiazdą oraz Szpital Powszechny, w którym dokonano pierwszej nocnej operacji z wykorzystaniem lamp naftowych). Aby zilustrować pracę kopalni ropy naftowej wyemitowany został fragment filmu fabularnego “Aż poleje się krew”. Spotkanie zakończyła kolejna dyskusja na temat filantropi i pomagania innym.