Uczniowie z Żytomierza uczestniczyli w lekcjach żywej historii “Romantyczna Niepodległa”

W dniu 04. sierpnia 2022 odbyła się kolejna lekcja z cyklu “Romantyczna Niepodległa” w ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja“. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. W lekcji uczestniczyli uczniowie z organizacji polonijnych z ośrodka Kultury i Tradycji Polskich w Żytomierzu i organizacji społecznej “Studencki Klub Polski”. W zajęciach uczestniczyło 20 uczniów, którzy połączyły się zdalnie za pośrednictwem Zoom.

Lekcja została przeprowadzona dla uczestników obozu organizowanego w Polsce (okolice Kłodzka). Wszyscy zgromadzeni byli na sali i uczestniczyli w spotkaniu za pośrednictwem platformy ZOOM. Poinformowani zostali o temacie lekcji. Spotkanie rozpoczęło się od burzy mózgów poświęconej wpływowi romantyków na współczesną kulturę i popkulturę (filmy grozy, filmy fantasy, komedie romantyczne, vlogi podróżnicze). Każdy z ww. przykładów ilustrowany był opowieścią z przeszłości, fragmentem utworu czy sylwetką romantycznego pisarza. Oprócz polskich romantyków przywołany został Taras Szewczenko, bardzo dobrze znany odbiorcom. W trakcie lekcji wykorzystano fragmenty filmowe i muzyczne. Zaprezentowano m.in. fragment zarejestrowanego spektaklu “Dziady”. Omówiono także “Stepy Akermańskie” w nowoczesnej aranżacji Andrzeja Stasiuka i ukraińskiego zespołu “Haydamaky”. W drugiej części spotkania omówiony został wpływ romantyków na upowszechnienie polskiej tradycji narodowej i walk o niepodległość. Wykorzystano fragmenty utworów Mickiewicza, Norwida czy Ujejskiego. Podczas omawiania historii Polski w epoce napoleońskiej wykorzystano repliki mundurowe, w tym wyposażenie żołnierza piechoty Księstwa Warszawskiego. Dokładnie takiego, jakie mógł widzieć na własne oczy młody Adam Mickiewicz w 1812 roku.