Kolejne spotkanie z wystawą o wielkich Polakach odbyło się w Barze na Podolu

W pięknym Domu Polskim zebrali się dzieci i młodzież, by dowiedzieć się wielu ciekawych faktów o wydarzeniach na ziemiach polskich w XIX wieku. Po zapoznaniu się z wystawą wszyscy uczestniczyli w edukacyjnej grze ekonomicznej. Po losowaniu wyłoniono sześciu założycieli spółek, którzy przygotowywali się do rozpoczęcia sesji na giełdzie. Musieli przedstawić swój pomysł w taki sposób, by inwestorzy jak najszybciej kupili akcje lub członkostwo w kasie oszczędnościowo-kredytowej. Inwestorom w Barze przedstawili się: Leon Sapieha, Michał Elwiro Andriolli, Jan Szczepanik, Jan Tadeusz Lubomirski, Ignacy Łukasiewicz i Franciszek Stefczyk.

Grę przeprowadziła trener Maria Kozyrska-Mazur

Projekt „Wielcy Polacy dla Polski i świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie” jest realizowany w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonia i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Zdjęcia: Aleks Mazur