Konferencja oświatowa dla nauczycieli przedmiotów ojczystych na Ukrainie „Wybieram Polski. Innowacyjność w nauczaniu języka polskiego na Ukrainie”

W dniach 23-24 listopada 2019 roku w Kamieńcu Podolskim odbyła się regionalna konferencja oświatowa dla nauczycieli przedmiotów ojczystych na Ukrainie „Wybieram Polski. Innowacyjność w nauczaniu języka polskiego na Ukrainie”.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska nauczycielskiego, w tym roku konferencja została tak zorganizowana, by jak najwięcej pedagogów z jednego regionu mogło wziąć udział w prelekcjach i warsztatach.

W przyszłym roku konferencja odbędzie się w kolejnym regionie. Już dziś zapraszamy do udziału w niej.

Dziękujemy gospodarzowi wydarzenia Konsulatowi Generalnemu RP w Winnicy / Генеральне Консульство РП у Вінниці za współorganizację, a wszystkim uczestnikom konferencji za aktywny udział.

Konferencja została zrealizowana w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja „Biało-czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie” współfinansowanego w ramach opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.