Konferencja „Pol + Mashreq Conference”


English version


العربية


Polsko-egipska konferencja geostrategiczna „Pol + Mashreq Conference” organizowana przez Fundację Wolność i Demokracja, odbędzie się w dniach 21-22 października 2017 roku.

Celem konferencji jest pogłębienie wiedzy uczestników na temat historycznych oraz bieżących relacji polsko-egipskich w zakresie wspólnych działań na rzecz ochrony światowego dziedzictwa kultury, geostrategicznych uwarunkowań Egiptu tworzących szczególne środowisko dla polskiej polityki zagranicznej,  bilateralnego wzrostu gospodarczego oraz polsko-egipskiej dyplomacji. Ze względu na 80 rocznicę rozpoczęcia pierwszych polskich wykopalisk archeologicznych w Edfu oraz 60 rocznicę założenia Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w Kairze, pierwsza edycja „Pol + Mashreq Conference” realizowana jest pod imieniem profesora Kazimierza Michałowskiego – ojca polskiej archeologii śródziemnomorskiej.

Miejscem przebiegu konferencji jest Archiwum Główne Akt Dawnych znajdujące się w Pałacu Raczyńskich przy ulicy Długiej 7 w Warszawie.


Program Konferencji:


21 października (sobota)

I ,,Profesor Kazimierz Michałowski a stosunki polsko-egipskie na przełomie XIX i XX wieku” – blok hitoryczno-archeologiczny

  • Dr hab. Stefan Jakobielski: Życie i dziedzictwo profesora Kazimierza Michałowskiego – świadectwo ucznia.
  • Prof. dr hab. Karol Myśliwiec: Polska Szkoła Archeologii Śródziemnomorskiej – dzieło profesora Kazimierza Michałowskiego.
  • Dominik Szczęsny-Kostanecki: ,,My z Napoleonem… w Egipcie. Sułkowski, Zajączek i inni Polacy nad Nilem w latach 1798-1801″
  • dr Antoni Przemysław Kosowski: Spostrzeżenia badacza dotyczące kształtowania się stosunków polsko-egipskich w latach 1927-1945

Czas wypowiedzi prelegenta: maksimum 20 minut.
Czas na pytania ad vocem: 5 minut.
Czas panelu dyskusyjnego: 40 minut.

II ,,Stosunki polsko-egipskie: wyzwania współczesności” – blok geostrategiczny 

Czas wypowiedzi prelegenta: maksimum 20 minut.
Czas na pytania ad vocem: 5 minut.
Czas panelu dyskusyjnego: 40 minut.


22 października (niedziela) – blok ekonomiczny

III  ,,Przyszłość związku twarogu z polietylenem – perspektywa rozwoju polsko-egipskich stosunków gospodarczych” 

  • Prelekcje ekspertów w dziedzinie ekonomii, przemysłu, energetyki oraz gospodarki.
  • Analiza bieżących polsko-egipskich stosunków gospodarczych oraz perspektywa rozwoju – studenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz młodzi egipscy przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji Spark Ventures.

Eksperci:

Drużyna SGH:

  • Magdalena Kondas
  • Janusz Antoni Wiszniowski
  • – – –

Drużyna Spark Ventures:

  • – – –

Czas drużyny na zaprezentowanie analizy: 20 minut.

Czas panelu dyskusyjnego: 40 minut 


Chętnych do wzięcia udziału w konferencji w roli prelegentów, prosimy o nadsyłanie proponowanej tematyki wykładów na adres służbowy koordynatora projektu: [email protected] do czasu uruchomienia oficjalnej strony internetowej wydarzenia, co nastąpi we wrześniu bieżącego roku.

Na stronie tej umieszczone zostaną materiały pokonferencyjne, również w formie wideo.

W celu zasięgnięcia bardziej szczegółowych informacji lub w przypadku chęci uczestnictwa tak biernego jak i czynnego w konferencji, prosimy o kontakt z koordynatorem projektu panem Maciejem Marią Jastrzębskim.

[email protected]

+48 22 628 85 05 – numer stacjonarny Fundacji Wolność i Demokracja

+48 605 225 604 – numer kontaktowy koordynatora projektu Macieja Marii Jastrzębskiego


Regulamin Konferencji “Pol + Mashreq” 


Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent „Wymiar samorządowy i obywatelski polskiej polityki zagranicznej