Lwowska konferencja “Oświata polska na Ukrainie. Współczesne wyzwania i perspektywy rozwoju”

konferencja_lwów

W dniach 29-30 listopada we Lwowie odbyła się konferencja “Oświata polska na Ukrainie. Współczesne wyzwania i perspektywy rozwoju”.

W spotkaniu, organizowanym w ramach realizacji projektu ?Biało-Czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie? z polskim MSZ, MEN, ORPEG i innymi partnerami, wzięli udział wiceminister polskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej Ewa Dudek, wicedyrektor Departamentu Polonii MSZ Jacek Junosza Kisielewski, prezes Fundacji Wolność i Demokracja Michał Dworczyk, dyrektor ORPEG Anna Atłas, wicedyrektor ORPEG Joanna Wójtowicz, wicedyrektor Centrum Metodycznego w Drohobyczu Maria Maćkowicz oraz liczna grupa nauczycieli języka polskiego, prezesów organizacji polskich na Ukrainie, dyrektorów sobotnio – niedzielnych szkół, razem ponad 120 osób.Na początku prezes Fundacji Michał Dworczyk, przedstawił mapę oświaty polskiej na Ukrainie. Następnie zaproszeni goście opowiedzieli o celach i zadaniach, którą powinny prowadzić dla polepszenia jakości nauczania języka polskiego w tym kraju, zostały przeanalizowane działania na rzecz oświaty, przedstawiono ofertę szkoleń dla nauczycieli ? polonistów z Ukrainy.

Aktualność wybranej problematyki dla Konferencji nie wywołuje wątpliwości, ponieważ popyt na nauczanie języka polskiego rośnie na Kresach południowo – wschodnich z każdym rokiem, nawet wśród tych osób, którzy nie mogą pochwalić się polskim pochodzeniem. Nauczanie języka polskiego jest stałym tematem dla dyskusji w środowisku nauczycieli, dyrektorów szkół oraz prezesów organizacji polskich na Ukrainie. We Lwowie nadarzyła im się okazja do omówienia aktualnego stanu metodycznego, finansowego oraz technicznego zabezpieczenia szkół, gdzie uczy się języka polskiego, przygotowania nauczycieli do polepszenia jakości oświaty.

Ważną rolę w tej dyskusji odgrywała idea nowoczesnej szkoły z polskim językiem nauczania obecnie oraz w przyszłości.Z wielkim zainteresowaniem, swoje zdania oraz idee, dotyczące rozwoju polskiej oświaty na Ukrainie wyświetlali uczestnicy Konferencji, posiadający w tej dziedzinie różne doświadczenie. Jeszcze jednym pytaniem, które cieszyło się wielkim zainteresowaniem, była motywacja ucznia oraz nauczyciela.

Przedstawiciele instytucji, wspierających edukację Polaków za granicą obiecali, że ci uczniowie, którzy uzyskają najlepsze wyniki  w nauce, w postaci nagrody wezmą udział w warsztatach, które powinny odbyć się latem następnego roku w Polsce. Oprócz pytań, związanych ze szkoleniami, na lwowskim spotkaniu przedstawiciel Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców ?Polonicum? przedstawił podręczniki dla szkół ogólnokształcących. Wspaniałą prezentację przygotowali metodyści z Centrum Metodycznego w Drohobyczu. Jak wynika z ich rekomendacji ? warto korzystać z materiałów dydaktycznych dla zajęć z języka polskiego, umieszczonych na stronie internetowej ?Włącz Polskę?, pożytecznych dla uczniów w różnym wieku i o różnym poziomie znajomości językowej.

Jerzy Kowalewski i Julia Sierkowa podzielili się opiniami o jakości funkcjonujących na Ukrainie szkół polskich szkół, opowiedzieli o przeprowadzonym monitoringu takich placówek, przedstawiły cenne wskazówki, dotyczące pracy z dziećmi. Zarówno pan Kowalewski i pani Sierkowa zachęcali do kreatywnego podejścia do nauki uczniów na lekcjach języka polskiego, napisania własnego programu przeprowadzenia lekcji. Szczególnie przyjemnie było dowiedzieć się o tym, że najlepszą ocenę dostali nauczyciele z Winnickiego Okręgu Konsularnego.

Każdy uczestnik spotkania we Lwowie otrzymał podręcznik dla nauki języka polskiego dla 6 klasy, oraz inne upominki na pamięć o I Konferencji ?Oświata Polska na Ukrainie. Współczesne wyzwania i perspektywy rozwoju?.

Na zakończenie znów głos zabrał prezes Fundacji Wolność i Demokracja Michał Dworczyk, zapewniając że ? ?Fundacja będzie wspierała inicjatywy pracowników oświaty polskiej oraz aktywnie pomagała w rozwiązywaniu różnego rodzaju trudności, pojawiających się w procesie nauczania?.

Lwowska Konferencja, poświęcona pytaniom nauki języka polskiego na Ukrainie, odbyła się na bardzo wysokim poziomie, a wybrany temat okazał się owocny w wymianę opinii, zdań, różnego rodzaju dyskusji w zakresie omawianych spraw. W związku z aktualnością pytań podjętych na Konferencji, Konsul Generalny Krzysztof Świderek zainicjował przeprowadzenie następnego podobnego spotkania w jego okręgu konsularnym, na przykład w Kamieńcu Podolskim.

Oprócz Konsula Generalnego RP w Winnicy innymi honorowymi gośćmi Konferencji lwowskiej byli Konsul Generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd oraz liczna grupa polskich dyplomatów z placówek w Winnicy, Łucku oraz Lwowie.

Konferencja stała się podsumowaniem tegorocznej realizacji projektu “Biało-Czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski, oraz elementem ewaluacji działań na rok 2015.