Moje lato z Polską

W ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce na Ukrainie” Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza na wyjazd edukacyjny do Polski dzieci i młodzież (12-18 lat) polskiego pochodzenia ze Wschodu.

Fundacja Wolność i Demokracja organizuje letnie pobyty edukacyjne w Polsce dla dzieci i młodzieży z Kresów od wielu lat. W ten sposób nie tylko daje młodym Polakom możliwość spędzenia wakacji w kraju przodków, ale przede wszystkim wychodzi naprzeciw potrzebie pogłębiania znajomości języka polskiego oraz wiedzy o historii i geografii Polski wśród najmłodszych przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie, Białorusi, Litwie i Łotwie. Na zaproszenie Fundacji od kilku lat do Polski przyjeżdżają grupy polskiej młodzieży z Kresów, by doskonalić znajomość języka przodków i poznawać polską historię. Do tej pory z oferty Fundacji skorzystało prawie 900 dzieci.
Znajomość polszczyzny nie jest wśród mniejszości polskiej zamieszkującej Ukrainę, Białoruś, Litwę i Łotwę powszechna. Mówienie po polsku było przez lata tępione, spychało na margines. Za naukę pacierza w języku polskim można było trafić do więzienia. Dlatego zaniedbania w tej dziedzinie są ogromne. Powstają co prawda szkoły i punkty nauczania polskiego, ale jest ich ciągle za mało. Fundacja próbuje wesprzeć je w ich działalności, wychodząc z założenia, że najefektywniej uczy się danego języka w kraju, w którym jest on językiem ojczystym.
W tym roku chcielibyśmy objąć naszym projektem 250 osób w wieku 12-18 lat z Ukrainy. Będą to uczniowie polskich szkół stacjonarnych, szkół sobotnio-niedzielnych i punktów nauczania języka polskiego. Podczas 10-dniowego pobytu w Polsce uczestnicy wyjazdu będą mieli możliwość pogłębić znajomość języka polskiego, kultury, historii i geografii Polski oraz wezmą udział w zajęciach, warsztatach i wycieczkach krajoznawczych.
Spotkania integracyjne, bogaty program: zwiedzanie zabytków, uczestnictwo w imprezach kulturalnych, ma według inicjatorów projektu poprawić u polskiej młodzieży ze Wschodu rozeznanie nie tylko w historii i kulturze polskiej, ale przyczynić się do poszerzenia ich wiedzy ogólnej. Sprawić, że wrócą do swych szkół mądrzejsi i bardziej pewni siebie.
Fundacja ma nadzieję, że po powrocie do krajów zamieszkania uczestnicy projektu będą dumni z tego, że są Polakami, będą chcieli aktywnie włączać się w działalność miejscowych organizacji polskich oraz że z ich wyższych kompetencji językowych będą korzystali inni Polacy z ich środowisk.

Projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia w wieku 12-18 lat, które jednocześnie spełniają następujące kryteria:

mają polskie pochodzenie, w pierwszej kolejności będą rekrutowani posiadacze Karty Polaka,
• mieszkają na Ukrainie,
• systematycznie uczęszczają w ciągu roku na zajęcia języka polskiego,
• aktywnie działają w środowisku lokalnej mniejszości polskiej,
• rozmawiają w języku polskim,
• w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby, które jeszcze nie brały udziału w podobnych wyjazdach do Polski.

W tym roku „Moje lato z Polską” odbędzie się w czterech turnusach:

I turnus: 26.06-5.07.2017 r.
II turnus: 5.07-14.07.2017 r.
III turnus: 13.08-22.08.2017 r.
IV turnus: 16.08-25.08.2017 r.

Do pobrania:

Regulamin

Kontakt z koordynatorem:
[email protected]
tel/faks: +48226288505


Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.