NABÓR WNIOSKÓW NA ROK 2022

Fundacja Wolność i Demokracja serdecznie zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie działań organizacji działających na rzecz Polonii oraz Polaków za granicą na rok 2022 w obszarach:

OŚWIATA – wsparcie bieżącej działalności szkół i punktów nauczania języka polskiego, wsparcie bieżącej działalności przedszkoli, katedr języka polskiego, kolonie i obozy o charakterze edukacyjnym, konkursy, olimpiady, dyktanda, warsztaty dla uczniów i nauczycieli.

KULTURA I PROMOCJA POLSKI– imprezy kulturalne, imprezy cykliczne, koncerty, wystawy, publikacje kulturalne i historyczne, wydarzenia historyczne, wykłady, spotkania z historykami.

WZMACNIANIE POZYCJI ŚRODOWISK POLSKICH I POLONIJNYCH W KRAJACH ZAMIESZKANIA – warsztaty, wykłady, wsparcie finansowe, szkolenia, projekty liderskie.

POMOC CHARYTATYWNA I SOCJALNA – organizacja spotkań charytatywnych, zakup leków, sprzętu medycznego, pokrycie kosztów leczenia, zapomogi socjalne.

MEDIA POLSKIE – gazety, audycje radiowe i telewizyjne, portale i strony internetowe.

 OCHRONA POLSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I HISTORYCZNEGO – wsparcie organizacji działających w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (opieka nad cmentarzami, wykłady historyczne, prelekcje, uroczystości historyczne itd.)

Zachęcamy Państwa również  do składania wniosków związanych z rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości, obroną dobrego imienia Polski oraz działań promujących polską kulturę i historię na świecie.

Termin składania wniosków na rok 2022 upływa 10 października 2021 roku.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: +48 22 628 85 05 

Wnioski przyjmujemy wyłącznie na poniższych formularzach.

Wypełnione wnioski prosimy przesyłać na  adresy poczty elektronicznej przyporządkowane do poszczególnych kategorii: 
Oświata Ukraina – [email protected]
Oświata Świat – [email protected]
Kultura i promocja Polski –  [email protected]
Ochrona dziedzictwa kulturowego – [email protected]
Pomoc charytatywna i socjalna  –  [email protected] 
Media polskie[email protected]

FORMULARZE WNIOSKÓW:

 

 

Wniosek pomoc charytatywna i socjalna 2022

link do wniosku  :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebrpzTEo44KlU9Ru2u2AL9n5d0qSCJkksa30GWKzCd2mZQcg/viewform?usp=sf_link

wniosek_ pomoc charytatywna i socjalna 2022 plik excel

Instrukcja złożenia wniosku Pomoc charytatywna i socjalna :
1. Wypełnienie i przesłanie wniosku w postaci ankiety (link)
2. Ściągnięcie pliku Excel (“pomoc charytatywna i socjakna”)
3. Wypełnienie pliku Excel
4. Przesłanie wypełnionego pliku Excel na adres mailowy: [email protected] (w temacie wiadomości proszę wpisać: Wniosek Pomoc charytatywna i socjalna 2022)
5. W treści maila proszę wpisać nazwę organizacji składającej wniosek.

Wniosek_Owiatowy_Ukraina_2022

 

Wniosek_EDUKACJA-ŚWIAT_2022 (1)

Wniosek_KULTURA_WZMACNIANIE 2022 (1)

 

 

Wniosek-Media-Polskie-_-KOSZTORYS 2022 (1)

Wniosek-MEDIA-POLSKIE-2022 (1)

wniosek na kolonie i półkolonie: 

https://docs.google.com/forms/d/1XRRY3qyGL7n1ML0-w_la8P8OsMiRO1AIRr6_7lLyOOk/edit 

 wniosek dot  organizacji szkoleń :

 https://docs.google.com/forms/d/19wjg6Q2rkdM6rqrjtX8nbMGPsRBKBK_1PwFs_QWqeyo/edit 

Cmentarze ( kultura i  ochrona dziecictwa): 

https://docs.google.com/forms/d/16subZLHBUndTI0ZABazpTghYQ8_XSKRngJyULbfhAEA/edit 

i excel do wniosku (cmentarze)

kultura_ochrona_dziedzictwa (4)

Instrukcja złożenia wniosku Ochrona polskiego dziedzictwa:
1. Wypełnienie i przesłanie wniosku w postaci ankiety (link)
2. Ściągnięcie pliku Excel (“kultura_ochrona_dziedzictwa”)
3. Wypełnienie pliku Excel
4. Przesłanie wypełnionego pliku Excel na adres mailowy: [email protected] (w temacie wiadomości proszę wpisać: Wniosek Kultura 2022)
5. W treści maila proszę wpisać nazwę organizacji składającej wniosek.

 

 

 

 

Wnioski na kolejne kategorie zostaną dodane w najbliższym czasie, prosimy o śledzenie strony

Zapraszamy do współpracy!