Obchody 70-tej rocznicy wybuchu powstania warszawskiego i wieczór poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

19 października Chersońskie Obwodowe Polskie Stowarzyszenie “Polonia” razem z sobotnio-niedzielną szkołą zorganizowały spotkanie poświęcone 70. rocznicy wybuchu i upadku powstania warszawskiego i poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Zaproszono członków Stowarzyszenia, uczniów sobotnio-niedzielnej szkoły, uczniów szkoły nr 11 i studentów Chersońskiego Uniwersytetu Państwowego.

Spotkaniu towarzyszył interesujący wykład wygłoszony przez wolontariusza panią Barbarę Włodarczyk. Pomagała jej nauczycielka języka polskiego Anna Grek.

Uczniowie recytowali poezje Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, m.in.: “Prymityw”, “Co dzień kupuję bilet”, “Znów wędrujemy ciepłym krajem”, wiersze o ojczyźnie (“Prolog”, “Ojczyzna II”).
Pod koniec uroczystości młodzież wysłuchała piosenek powstańczych, które na trwałe zapisały się w pamięci Polaków: “Marsz Mokotowa”, “O Barbaro”, i obejrzeli krótki film o małżeństwie zawartym w czasie powstania.
Uczniowie, włączając się w obchody 70. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego, poznali najważniejsze informacje dotyczące najkrwawszej bitwy w historii Polski XX wieku. Zapoznali się także z twórczością i poezją Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Spotkanie dostarczyło wielu wzruszeń i niezapomnianych wrażeń.

cherson_baczynski-1200x800 cherson_baczynski_3-1200x800

 

Źródło:
http://polacy.info.pl/pl/2358/obchody-70-rocznicy-wybuchu-powstania-warszawskiego-wieczor-poezji-krzysztofa-kamila-baczynskiego/

Szkoła sobotnio-niedzielna przy Chersońskim Obwodowym Polskim Stowarzyszeniu “Polonia” jest objęta opieką merytoryczną i finansową Fundacji Wolność i Demokracja, realizowaną w ramach projektu “Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”. Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce.

Projekt “Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania “Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”