Pomnik por. Mieczysława Niedzińskiego “Rena”

W piątek, 31 listopada 2014 r., w Kulbakach, poświęcone zostało upamiętnienie dowódcy ostatniego polskiego oddziału na Grodzieńszczyźnie – por. Mieczysława Niedzińskiego “Rena”. Po tablicach w miejscu śmierci “Olecha” i “Ragnera” jest to trzecie upamiętnienie, które udało się postawić WiD dzięki współpracy z ZPB. “Ren” poległ w walce z NKWD 8 maja 1948 r.

Ren