Obchody Dnia Niepodległości Polski w Połonnem

Z okazji Narodowego święta Niepodległości Polski w Kulturalno-Oświatowym Centrum Polskiej Mniejszości Narodowej w Połonnem zorganizowano uroczystość, koncert, a także konkurs pieśni patriotycznej. Dla absolwentki Centrum Anny Gliwinskiej został wręczony dyplom i zaświadczenie za otrzymanie tytułu Laureata IV Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą, a Kulturalno-Oświatowe Centrum Polskiej Mniejszości Narodowej w Połonnem otrzymało tytuł Placówka Olimpijczyków.
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną uroczystość odbywała się z dotrzymaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. I miejsce w konkursie pieśni patriotycznej uzyskali uczniowie V roku nauczania. Po zakończeniu uroczystości wszyscy uczniowie otrzymali upominki, a na poczęstunek mieli rogale świętomarcińskie. Tradycja wypieku rogali świętomarcińskich na 11 listopada istniała w Polsce od wielu lat.
Projekt “Dla Niepodległości – kontynuacja” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
Autor:  Tatiana Sosun