Obchody Dnia Papieskiego w Żytomierzu

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
                                                                                                                               św. Jan Paweł II
„Święty Jan Paweł II – mój Wielki Rodak” pod tym hasłem odbył się konkurs recytatorski i plastyczny, realizowany w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja.
Rozpoczęto konkurs przemówieniem Pani Prezes Ośrodka Kultury i Tradycji Polskich w Żytomierzu, Marii Filiseienko oraz koncertem zespółu pieśni polskiej przy Szkółce Języka Polskiego przy Zgromadzeniu sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego w Korostyszewie oraz uczniów Ośrodka Kultury i Tradycji Polskich w Żytomierzu – Nazarem Melnykiem i Elżbietą Tereszczenko.  Po zakończeniu części muzycznej odbyl się  konkurs poetycki, w którym wzieło udział 46 uczestników recytujących poezję św.  Jana Pawła II.  Wśród przedstawicieli  byli uczniowie Ośrodka Kultury i Tradycji Polskich w Żytomierzu, uczniowie  Żytomierskiego Polskiego Centrum Edukacji i Nauki, uczniowie Szkoły Wiedzy o Polsce przy Związku Szlachty Polskiej oraz uczniowie Szkółki Języka Polskiego przy Zgromadzeniu sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego w Korostyszewie i w Żytomierzu. Przeprowadzono również konkurs rysunków. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody (kubki termiczne, pendrive, plecaki).
Po wręczeniu  nagród przyszedł czas na słodki poczęstunek. Każdy mógł spróbować ulubionego ciasta św. Jana Pawła II  – wadowickiej kremówki.
Po uroczystej części złożylismy kwiaty i zapaliliśmy światło miłości przy pomniku św.Jana Pawła II .
Serdecznie dziękuję wszystkim za niesamowitą atmosferę, za obecność i udział w konkursie,  poświęconym Świętemu Papieżowi Janowi Pawłowi  II.
 Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w obrębie zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
Autor:  Mariia Filiseienko.