Odbył się VII Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie

Uczestników zjazdu powitał sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski. W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy podziękował za zorganizowanie spotkania poświęconego polskim mediom na Wschodzie oraz za aktywne działania polskich redakcji pomimo trudnej sytuacji epidemicznej. Przypomniał początki Federacji Mediów Polskich oraz postać śp. Mirosława Rowickiego, zmarłego w tym roku założyciela i redaktora naczelnego Kuriera Galicyjskiego: – Dla nas wszystkich to, co on robił, jest pewnym wyzwaniem, żeby jego spuściznę kontynuować dla dobra Polaków, którzy mieszkają na Wschodzie, dla dobra naszych relacji obustronnych.

Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Sejmu RP, podkreśliła, że działalność Federacji, a przede wszystkim bliska współpraca środowisk polskich to stała budowa wspólnoty narodowej bez względu na miejsce zamieszkania. – Nie jesteście biernym obserwatorem zagrożeń – dodała, odnosząc się do wydarzeń na Białorusi oraz kryzysu wywołanego przez pandemię. – Jesteście dla nas wielokrotnie źródłem informacji na temat różnych środowisk i instytucji. Dzięki temu Polska mogła udzielić odpowiedniego wsparcia lokalnym środowiskom – powiedziała Małgorzata Gosiewska.

O znaczeniu polskich mediów na Wschodzie dla współpracy i dialogu, integracji środowisk i informowania o ich działalności mówili szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, współtwórca Federacji Michał Dworczyk, sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą Jan Dziedziczak oraz Sławomir Kowalski, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

W ramach Zjazdu odbyła się debata o roli Federacji Mediów Polskich na Wschodzie w promocji inicjatyw współpracy międzynarodowej, m.in. inicjatywy Trójmorza czy Trójkąta Lubelskiego. Dyskutowano również na temat sytuacji mediów na Białorusi. Do tego spotkania dołączył Sciapan Puciła, twórca kanału NEXTA w komunikatorze Telegram, medium będącego obecnie głównym źródłem informacji o sytuacji na Białorusi.

Na miejscu uczestniczyli w obradach Wojciech Jankowski, redaktor naczelny Kuriera Galicyjskiego, Jerzy Wójcicki, redaktor naczelny Słowa Polskiego z Winnicy, polskie media z Liwy reprezentowali m.in. Rajmund Klonowski i Ewelina Mokrzecka z Kuriera Wileńskiego, Walenty Wojniłło z TV Wilno. Omówiono także bieżące sprawy Federacji oraz przedłużono o rok kadencję obecnego zarządu i prezesa organizacji Jerzego Wójcickiego. Tradycyjnie spotkanie Federacji Mediów Polskich na Wschodzie zakończyło się ogłoszeniem uchwały. Czytamy w niej między innymi:

„Federacja Mediów Polskich na Wschodzie nie akceptuje łamania praw człowieka zarówno na Białorusi, jak i w żadnym innym kraju, w którym aktywni są jej członkowie. Opieramy swoją działalność na wartościach chrześcijańskich i demokratycznych, nie możemy być bierni wobec sytuacji, w której władze centralne stosują instrumenty represji, podobne do tych, jakich używano wobec naszych dziadków i pradziadków w latach 1937-1938.

Jesteśmy bardzo przychyli inicjatywom podobnym do Międzymorza czy Trójkąta Lubelskiego z uwzględnieniem aktywnego, a nie biernego, uczestnictwa krajów, które reprezentujemy. Zapewniamy również o naszej gotowości podjęcia działań mających na celu popularyzację tych inicjatyw na łamach wszystkich kierowanych przez nas mediów”.

Federacja Mediów Polskich na Wschodzie to organizacja, która reprezentuje polskie redakcje działające na Wschodzie. Została powołana 24 września 2013 r. przez przedstawicieli ponad 30 polskich redakcji z krajów dawnego ZSRR, uczestniczących w konferencji „Polskie media na Wschodzie” zorganizowanej w Senacie RP przez Fundację Wolność i Demokracja. Federacja została założona jako ciało wspierające i reprezentujące Polaków mieszkających za wschodnią granicą.

Członkowie Federacji spotykają się regularnie od 2013 r., aby dyskutować o sytuacji polskich mediów na Wschodzie. Zjazdy organizacji służą również integracji środowiska dziennikarskiego, sprzyjają poszerzaniu współpracy, wymianie doświadczeń oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Spotkania w ramach Zjazdu zostały zorganizowane przez Fundację Pomoc Polakom Na Wschodzie oraz Fundację Wolność i Demokracja. Jego realizacja była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Natalia Denysiuk / Monitor Wołyński
Albert Iwański

 

Projekt współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
RELACJA ON-LINE

 

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów