husarzlogo-2

Olimpiada Historii Polski na Ukrainie

Edycja 2016/17

 

Fundacja Wolność i Demokracja w porozumieniu z Polskim Towarzystwem Historycznym organizuje ogólnokrajową Olimpiadę Historii Polski dla młodzieży szkolnej.

Olimpiada składać będzie się z trzech etapów: szkolnego, okręgowego i centralnego. Jest skierowana do uczniów trzech ostatnich klas szkół ogólnokształcących (tzw. XI-latek).

Głównym celem przedsięwzięcia współfinansowanego przez Senat RP jest podniesienie świadomości historycznej wśród młodzieży polskiej na Kresach południowo-wschodnich.

Do wygrania, poza nagrodami rzeczowymi, będą miejsca na dziennych studiach historycznych i pokrewnych im kierunkach humanistycznych w Polsce.

Na chwilę obecną do wzięcia udziału w Olimpiadzie zgłosiły się 262 osoby, m.in. ze Stanisławowa czy Winnicy – a więc z ośrodków z silną mniejszością polską, jak również z odległych Sum czy Krzywego Rogu.

Pierwszy etap odbędzie się jednocześnie – 4 grudnia 2016 r. – przed komisjami zlokalizowanymi w siedmiu punktach: Łucku, Lwowie, Czerniowcach, Chmielnickim, Żytomierzu, Odessie i Kijowie.

Etapy: okręgowy i finałowy odbędą się w II semestrze roku szkolnego 2016/2017. O miejscu i terminie ich organizacji Komitet Główny Olimpiady będzie informować na bieżąco – z odpowiednim wyprzedzeniem.

Uczestnikom konkursu życzymy powodzenia!

mapa-olimpiada


Regulamin Olimpiady


Wyniki I etapu Olimpiady


II etap Olimpiady


Wyniki II etapu Olimpiady


III etap Olimpiady


Wyniki III etapu Olimpiady (finał)


Olimpiada Historii Polski na Ukrainie jest realizowana w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce na Ukrainie” współfinansowanego ze środków Senatu RP w ramach zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.

Skip to content