Radio2000FM Australia

Radio 2000FM prowadzone przez Stowarzyszenie Radiowe Wspόlnoty Wielokulturowej nadaje audycje w  języku polskim w każdą sobotę, w samo południe – od 12.00 do 13.00 na częstotliwości 98.5 FM.

Audycje dostępne są w witrynie http://pl2000fm.blogspot.com oraz na kanale YouTube

Radio 2000FM jest partnerem projektu Fundacji Polska Platforma Medialna – Świat, współfinansowanym przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami.