Rekrutacja na szkolenia on-line dla nauczycieli języka i kultury polskiej. Ostatnie wolne miejsca

Fundacja Wolność i demokracja zaprasza nauczycieli języka i kultury polskiej pracujących poza granicami RP do udziału w szkoleniu  on-line

pt  “Budowanie narzędzi pomiaru procesu dydaktycznego z ukierunkowaniem na kompetencję uczenia (się). Wykorzystanie narzędzi online w procesie badawczym.”

Szkolenie realizowane w  ramach projektu “ABC klasy polskiej. Program doskonalenia nauczycieli polonijnych.” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Startujemy w najbliższy piątek grupa BNPD_1  i sobotę  grupa BNPD_2

Prowadzący : Zofia Domaradzka – Grochowalska, Marcin Grochowalski

Zajęcia będą prowadzone on-line za pośrednictwem platformy ZOOM i Moodle

Wymiar szkoleń: 2 spotkania *3 godziny.

Terminy szkoleń:

grupa BNPD_1
1 spotkanie: 20.11.2020 (piątek) godz. 14:00-16:45
2 spotkanie: 11.12.2020 (piątek) godz. 10:00-12:45

grupa BNPD_2
1 spotkanie: 21.11.2020 (sobota) godz. 10:00-12:45
2 spotkanie: 12.12.2020 (sobota) godz. 10:00-12:45

 

Wypełnić formularz zgłoszeniowy można klikając poniższy link

Formularz zgłoszeniowy szkolenie „Budowanie narzędzi pomiaru procesu dydaktycznego…”

Cel szkoleń : poznanie metodyki organizowania i przeprowadzania badania oraz przygotowanie narzędzia do przeprowadzania pomiaru procesu dydaktycznego z ukierunkowaniem na kompetencję uczenia (się).

Na zgłoszenie czekamy do 18.11.2020

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Po zakończeniu rekrutacji uczestnik szkoleń uzyska informację na temat terminu szkoleń, harmonogramu prac.
Osoba do kontaktu: Julia Savelieva e -mail: [email protected]

Ramowy program szkolenia:
1. Pomiar dydaktyczny – wprowadzenie, konstruowanie wymagań, operacjonalizacja celów
2. Pomiar procesu vs pomiar rezultatu
3. Pożądane właściwości narzędzi do pomiaru dydaktycznego: trafność, stałość, rzetelność
4. Metody pomiaru (obserwacja, testy, dyskusja, nagrywanie, wywiady i in.)
5. Zasady konstruowania narzędzi pomiaru – zegar badawczy: Co? Jak? Kto? Kiedy?
6. CO? Określenie kategorii badawczych w obszarze kompetencji uczenia (się) oraz kryteriów pomiaru
7. JAK? Wybór metod pomiaru
8. Kto? Określenie optymalnych badaczy i badających
9. Kiedy? Planowanie badania z uwzględnieniem pracy szkoły/przedszkola w skali roku szkolnego
10. Narzędzia TIK ułatwiające budowę narzędzia badawczego oraz samo badanie.
11. Zbudowanie narzędzi/-a pomiaru kompetencji uczenia (się).
12. Podsumowanie szkolenia i określenie potrzeb rozwojowych

 

Na zgłoszenie czekamy do 18.11.2020