Solidarność bez granic – pomoc Polakom z obwodu żytomierskiego na Ukrainie

Parafia Parafia Bożego Miłosierdzia w Żytomierzu, w ramach realizacji projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, wraz z Fundacją Wolność i Demokracja, przygotowała zapomogi socjalne dla 31 parafian, Polaków z Ukrainy, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej. Były to przede wszystkim osoby starsze, samotne i schorowane, które wymagały wsparcia materialnego. Przede wszystkim byli to miejscowi działacze i Polacy, którzy przez lata krzewili wśród młodszych pokoleń pamięć o historii i kulturze Polski.

Decyzja o przyznaniu zapomogi należała do specjalnie w tym celu powołanej komisji, powołanej przy parafii. Wolontariusze pomagali w wypełnianiu dokumentów, organizacji wypłat, weryfikacji sytuacji życiowej beneficjentów i rozmowy z nimi, co często było dla nich ważniejsze niż sama pomoc materialna.

Partner: Parafia Bożego Miłosierdzia w Żytomierzu

Liczba osób objętych pomocą: zostały wydane jednorazowe wypłaty dla 31 osób starszych, samotnych i przewlekle chorych.

 

 Projekt „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021