Dzieci ze Szkoły wiedzy o Polsce w Żytomierzu na lekcji o bitwie pod Chocimiem

Uczniowie ze Szkoły wiedzy o Polsce w Żytomierzu 26 października uczestniczyli w on-line lekcji “żywej historii” z okazji obchodów 400-lecia Bitwy Chocimskiej

Na początku spotkania przybliżono uczestnikom, z kim prowadziła wojny Rzeczpospolita w XVII wieku. Zwrócono uwagę na działalność Tatarów i Kozaków, która spowodowała drastyczne pogorszenie się relacji Polski i Turcji, co doprowadziło do otwartej wojny. Uczestnicy poznali przebieg działań wojennych w roku 1620, przebieg bitwy pod Cecorą i skutki, jakimi była utrata dwóch doświadczonych hetmanów. Następnie omówiono, jakimi typami wojska dysponowała Rzeczpospolita, a jakimi Imperium Osmańskie. Przedstawiono sylwetki dowódców, którzy prowadzili oddziały w czasie walki pod Chocimiem. Omówiono także przygotowania strony polskiej i tureckiej, prace fortyfikacyjne prowadzone przez obydwie ze stron oraz kolejne próby zdobycia warownego obozu. Przybliżono także koncepcje Chodkiewicza na wykorzystanie jazdy w warunkach walki obronnej. Zwrócono uwagę na problemy z zaopatrzeniem obu armii, jako ważny powód, który doprowadza do rozpoczęcia rokowań pokojowych.  Na koniec zwrócono uwagę, jak ważnym wydarzeniem, nie tylko dla Rzeczpospolitej, ale i całej Europy, była skuteczna obrona pod Chocimiem oraz jakie nawiązania do niej w kulturze i sztuce pojawiły się w następnych dziesięcioleciach. W lekcji uczestniczyło 20 uczniów.

Lekcje żywej historii są realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach  projektu  “Pod chorągwią Rzeczypospolitej w 400- lecie chocimskiej wiktorii”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021